POWER 2: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA NA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW – NOWE TERMINY SZKOLEŃ

Wydziałowe Biuro Projektu POWER2 Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie II (ZPR AGH II)”
nr POWR.03.05.00-00-Z309/18 (Zadanie 5)

Ogłasza rekrutacje na:

Szczegóły pod powyższymi linkami. Rekrutacja na szkolenia trwa do 07.05.2021.