Porozumienie o współpracy Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH z Gminą Czernichów


W dniu 11 stycznia 2021 roku Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie podpisał z Gminą Czernichów  porozumienie  o współpracy w zakresie wykorzystania naukowej i praktycznej wiedzy w sferze wdrażania innowacyjnych i efektywnych ekonomicznie rozwiązań dla zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego i energetycznego oraz poprawy komfortu życia mieszkańców.

Planowane do opracowania tematy szczegółowe obejmować będą obszary realizacji zadań własnych samorządu terytorialnego oraz zadań wykonywanych we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w celu usprawnienie działań Urzędu Gminy w sferach:

  • ochrony środowiska,
  • zagospodarowania odpadów,
  • przekształceń energetycznych na obszarach wiejskich.

Obszary bilateralnej współpracy wpisuje się w aktualne działania gminy, która przystąpiła do projektu EKO TEAM, realizowanego w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2023 r., a współfinansowanego ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej.

We wzajemnych kontaktach Strony porozumienia będą reprezentowane przez koordynatorów, którymi są: ze strony Urzędu Gminy Czernichów Danuta Filipowic – Wójt Gminy Czernichów, natomiast ze strony Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH dr Anna Młynarczykowska pracująca w Katedrze Inżynierii Środowiska WGiG.