PODSUMOWANIE UROCZYSTYCH OBCHODÓW BARBÓRKI Z AGH 2020

W dniach 3-4 grudnia 2020 roku odbyły się uroczyste obchody statutowego święta AGH „Barbórki”. Obchody szczególne, bo odbywające się pierwszy raz w historii według nowego scenariusza wynikającego z sytuacji epidemiologicznej w Polsce i na świecie.

Obchody rozpoczęła 61. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego, której obrady odbyły się 3 grudnia 2020 roku tylko wirtualnie (kanały YouTube oraz MS Teams), według następującego programu:

 • 8:30 – Uroczyste otwarcie konferencji.
 • 9:15-16:00 – Obrady w sekcjach tematycznych.

W ramach konferencji zorganizowanych zostało 15 sekcji tematycznych. Udział w Konferencji wzięło 226 studentów z trzynastu wydziałów AGH oraz 12 gości zagranicznych. Wygłoszono 164 referaty,  których wysłuchało ponad 1650 osób. Referaty były oceniane pod względem oryginalności, zawartości merytorycznej oraz sposobu referowania (w tym reżimu czasowego) i strony wizualnej prezentacji. O godzinie 16:45 rozpoczęło się uroczyste podsumowanie konferencji, w tym  ogłoszenie wyników w poszczególnych sekcjach tematycznych. Laureatami sesji odbywających się na naszym Wydziale zostali:

 • Sekcja I. GÓRNICTWO, WIERTNICTWO, NAFTA i GAZ: Adrian Bugajny „Analiza porównawcza zmiany przewodności cieplnej zaczynów uszczelniających w otworowych wymiennikach ciepła na instalacje geotermalne”.
 • Sekcja IV. BUDOWNICTWO: Dawid Marszalik „Tworzenie skomplikowanych geometrii kładek dla pieszych przy pomocy narzędzi wykorzystywanych przy projektowaniu statków i samolotów”.
 • Sekcja VII. WENTYLACJA, KLIMATYZACJA I OGRZEWNICTWO: Karolina Kruk, Wiktoria Łokczewska „Łokczewska tłumienia hałasu na przykładzie modelu stacji wentylatorów głównego przewietrzania”.
 • Sekcja XII. INŻYNIERIA PRODUKCJI I JAKOŚCI PODSEKCJA: Sara Zug „Porównanie skuteczności maseczek na drodze walki z COVID19”.
 • Sekcja XIII. ZARZĄDZANIE I MARKETING: Aleksandra Trojszczak „Efektywna komunikacja w mediach społecznościowych”.

Zwieńczeniem 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego był koncert Kameralnej Orkiestry Reprezentacyjnej AGH pt. „Niech żyje nam górniczy stan (w pandemii też)…”. Relacje z wszystkich wydarzeń towarzyszących transmitowane były na żywo w kanałach YouTube.

Uroczystości centralne w dniu 4 grudnia rozpoczęto o godz. 9.00 mszą świętą w Kolegiacie Św. Anny. Natomiast o godzinie 13:00 rozpoczęło się uroczyste posiedzenie Senatu AGH, w którym udział wzięły tylko Władze Uczelni i Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii. Pozostali przedstawiciele władz wydziałów i inni pracownicy mieli możliwość udziału tylko wirtualnie. Gości powitał Rektor AGH  prof. Jerzy Lis. Następnie odtworzono film z wystąpieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Wojewoda Małopolski odczytał list Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Następnie głos zabrała Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Anna Budzanowska.

Dalszą część uroczystości poprowadził Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii prof. Marek Cała, który w swoim wystąpieniu podsumował wydarzenia bieżącego roku związane z działalnością wydziału, jak również sytuacją górnictwa w Polsce i na świecie.

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie przyznanych odznaczeń i stopni górniczych. Wśród nagrodzonych znaleźli się pracownicy naszego Wydziału i tak:

 • stopień Generalnego Dyrektora Górniczego II Stopnia otrzymali: dr hab. inż. Marek Borowski, prof. AGH oraz dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH
 • stopień Generalnego Dyrektor Górniczego III Stopnia otrzymali: dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH, dr hab. inż. Dariusz Fuksa, prof. AGH, dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. AGH, dr hab. inż. Marek Kęsek, prof. AGH, dr hab. inż. Wojciech Naworyta, prof. AGH. 
 • stopień generalnego Dyrektora Górniczego I Stopnia otrzymali: dr hab. inż. Barbara Kowal, prof. AGH, dr hab. inż. Tomasz Niedoba, prof. uczelni . AGH, dr inż. Romuald Ogrodnik, dr hab. inż. Marta Sukiennik, prof. AGH, dr inż. Maciej Zajączkowski 
 • stopień Dyrektora Górniczego II Stopnia otrzymał: dr inż. Kazimierz Piergies,
 • stopień Dyrektora Górniczego III Stopnia otrzymała: dr inż. Anna Wiktor-Sułkowska.

Pełna lista przyznanych stopni górniczych: zobacz tutaj.

Uroczystości barbórkowe, jak co roku, były okazją do przyznania Honorowego wyróżnienia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii „Kryształowej Barbórki”. Kryształową Barbórką nr 29 i 30 zostali wyróżnieni: prof. dr hab inż. Jerzy Lis i dr inż. Artur Dyczko. 

Następnie dokonano wręczenia Lampki Górniczej Pani Podsekretarz Stanu Annie Budzanowskiej, a Bardą Górniczą wyróżniono Wojewodę Małopolskiego Łukasza Kmitę.

Po raz piąty przyznane zostały Stypendia im. prof. Jana Pawińskiego dla studentów studiów doktoranckich wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce oraz zaangażowaniem w działalność naukowo-badawczą i organizacyjną na rzecz Wydziału i Uczelni. Odebrali je wraz ze statuetką „kałamarza i Pawiego pióra” mgr inż. Milena Kucharska oraz mgr inż. Tomasz Burdzy.

Zwieńczeniem obchodów górniczego święta była Biesiada górnicza, która odbyła się w formie webinaru. Uczestników przywitał Dziekan Marek Cała, a w roli kontrapunktów wystąpili prof. Piotr Małkowski i Pan Jacek Szopa, którym korzystając z okazji składamy serdeczne podziękowania. W biesiadzie udział wzięli pracownicy, studenci i sympatycy wydziału zarówno w kraju jak i zagranicą.

Partnerami obchodów zostało 15 przedsiębiorstw, którym serdecznie dziękujemy.