Podsumowanie pobytu studentów z Universidad de Concepcion w Chile na naszym Wydziale

W dniach 1.10.2018-28.01.2019 r., na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii przebywała grupa 6 studentów z Universidad de Concepcion w Chile, w ramach kursu doszkalającego „Internship-mining engineering for foreign students”. Studenci z Chile odbyli zajęcia o tematyce dotyczącej zagadnień związanych m.in. z: geomechaniką, górnictwem podziemnym i odkrywkowym, wentylacją, techniką strzelniczą i przeróbką surowców mineralnych. Dodatkowo nasi Goście uczestniczyli w kilku wyjazdach technologicznych m.in.:

  • Kopalnia Soli „WIELICZKA”
  • Kopalnia Cynku i Ołowiu „OLKUSZ-POMORZANY”
  • Kopalnia Węgla Brunatnego „BEŁCHATÓW”
  • Zrekultywowane zwałowisko zewnętrzne „GÓRA KAMIEŃSK”
  • Zabytkowa kopalnia srebra w Tarnowskich Górach
  • Kopalnia Węgla Kamiennego „BORYNIA-ZOFIÓWKA” (Szyb “BZIE 1”) w Jastrzębiu Zdroju
  • Szyb „GRZEGORZ” w Jaworznie
  • Szyb “PNIÓWEK IV” w Pawłowicach.

Jednym z pierwszych wyjazdów technologicznych był wyjazd do podziemnej kopalni rud cynku i ołowiu „Olkusz-Pomorzany”. Celem zajęć było zapoznanie studentów ze strukturą udostępnienia kopalni, systemami eksploatacji, maszynami służącymi do wiercenia otworów strzałowych, kotwowych, a także do ładowania i odstawy urobku. Ponadto studenci zostali zapoznani z zagrożeniami naturalnymi, wodnymi i radiacyjnymi oraz z zagrożeniami związanymi z obwałami skał stropowych i ociosowych.

W ramach kolejnego z wyjazdów technicznych Studenci z Chile odwiedzili wybrane inwestycje aktualnie prowadzone przez Przedsiębiorstwo Budowy Szybów, w celu zapoznania się ze sposobem zagospodarowania powierzchni, metodyką doboru maszyn i urządzeń oraz technologiami głębienia i pogłębiania stosowanymi w krajowych warunkach geologiczno-górniczych. W pierwszej kolejności odwiedzono plac budowy szybu 1Bzie, inwestycji realizowanej dla JSW S.A. z wieży tymczasowej, gdzie aktualnie zakończono prace górnicze na poziomie 1164 m.

Kolejnym punktem programu był szyb Pniówek IV, gdzie trwają prace przygotowawcze do pogłębiania. W ostatniej części wyjazdu, uczestniczy przemieścili się w rejon Jaworzna, gdzie aktualnie trwają prace związane z robotami budowlanymi oraz mrożeniem górotworu na potrzeby głębienia szybu Grzegorz dla Tauron Wydobycie S.A.

Merytoryczną opiekę nad Studentami z Chile sprawowali: prof. AGH dr hab. inż. Wacław Korzeniowski, dr inż. Kornel Frydrych i dr inż. Paweł Kamiński.

Opiekunowie i organizatorzy wyjazdów technologicznych to pracownicy Naszego Wydziału: dr inż. Paweł Kamiński, dr inż. Krzysztof Skrzypkowski, dr inż. Maciej Zajączkowski oraz mgr inż. Natalia Kowalska.

Studenci z Chile brali udział w 59. edycja Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH oraz w pozostałych imprezach towarzyszących z okazji obchodów Górniczych na Naszej Uczelni.

Pobyt na Akademii Górniczo-Hutniczej był okazją do uzupełnienia i poszerzenia wiedzy zdobywanej na studiach w Chile, ale również możliwością poznania tradycji obchodów górniczych.