Podsumowanie konferencji „Szkoła Gospodarki Odpadami 2019″

W dniach,  20-21 maja 2019 roku w murach Naszej Uczelni odbyła się konferencja „Szkoła Gospodarki Odpadami 2019″, której organizatorami byli Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH, Fundacja dla AGH oraz Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

Przez dwa dni dyskutowano o różnych aspektach nowoczesnej gospodarki odpadami. Poruszane tematy dotyczyły m.in.:

  • aktualnych, przyszłych oraz koniecznych zmian prawnych;
  • praktycznych możliwości i wyzwań dla wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym;
  • aspektów środowiskowych oraz społecznych gospodarowania odpadami;
  • możliwości i wyzwań związanych z wytwarzaniem produktów z odpadów, a także edukacji i świadomości ekologicznej.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele nauki, w tym uczelni technicznych, uniwersytetów oraz instytutów badawczych, biznesu – przede wszystkim przemysłu wydobywczego i firm zajmujących się gospodarką odpadami oraz jednostek samorządowych.

Bardzo intensywne obrady oraz ożywione dyskusje wskazują, jak ważne i aktualne są zagadnienia poruszane podczas konferencji. Mamy nadzieję, że Szkoła Gospodarki Odpadami spełniła pokładane w niej nadzieje i w najbliższych latach na stałe zagości w kalendarzu ważnych konferencji.

Znacznie szersza relacja z obrad znajdzie się wkrótce w na stronie http://szkolagospodarkiodpadami.pl. Pojawią się tam też informacje o konferencji w roku 2020.

Serdeczne dziękuję wszystkim Pracownikom i Studentom biorącym czynny udział w organizacji i realizacji SGO2019.

Na zakończenie chciałbym podkreślić, że jestem bardzo zbudowany postawą Studentów biorących udział w obradach Szkoły. Odebrałem liczne wyrazy uznania od pracowników innych uczelni oraz firm, często zaskoczonych takim zainteresowaniem specjalistycznymi tematami. Mam nadzieję, że udział znaczących grup studentów stanie się wizytówką konferencji realizowanych z udziałem WGiG.

Radosław Pomykała