Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii AGH a Bioeko Grupa Tauron

Miło nam poinformować o podpisaniu w dniu 15 marca 2019 r. listu intencyjnego pomiędzy Wydziałem Górnictwa i Geoinżynierii a spółką Bioeko Grupa Tauron sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli.

Wyrażona została w nim wola podjęcia współpracy, która ma na celu wykorzystanie potencjału intelektualnego oraz twórczego studentów kół naukowych działających na Wydziale, poprzez aktywne włączenie ich do prac rozwojowych realizowanych w ramach działalności Bioeko GrupaTauronu, związanych z zagospodarowaniem ubocznych produktów spalania, ubocznych produktów wydobycia oraz biomasy, według idei gospodarki obiegu zamkniętego (circular economy).

Bioeko Grupa Tauron to specjalistyczny operator prowadzący działalność handlową związaną ze sprzedażą i zagospodarowaniem ubocznych produktów spalania oraz ubocznych produktów wydobycia pochodzących ze wszystkich jednostek wytwórczych Grupy TAURON oraz jedyny dostawca biomasy w Grupie. Jego kluczowym zadaniem w ramach Grupy Tauron jest zapewnienie ciągłości dostaw biomasy do jednostek wytwórczych Grupy TAURON poprzez zakup, transport oraz uwierzytelnienie drewna energetycznego i biomasy AGRO.

Rozpoczęto już również pierwszy projekt realizujący zapisy powyższego listu intencyjnego, a jest prowadzony wspólnie przez SKN Separator i SKN Zarządzanie. Odpowiedzialnym za realizację zapisów powyższego dokumentu ze strony Wydziału został Pan dr hab. inż. Paweł Bogacz.