Plany zajęć 2020/21

Poniżej zamieszczone pliki zawierają wstępną wersję planu zajęć dla I roku studiów stacjonarnych.
Zajęcia w blokach zostaną rozpisane szczegółowo w późniejszym terminie.

Rok I Budownictwo
Rok I Inżynieria górnicza
Rok I Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
Rok I Inżynieria kształtowania środowiska
Rok I Rewitalizacja terenów zdegradowanych

Pełny i na bieżąco aktualizowany rozkład zajęć na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH dostępny jest w systemie Wirtualna Uczelnia.
Adres wyszukiwarki: https://dziekanat.agh.edu.pl/PodzGodzinTok.aspx

Poniżej zamieszczamy instrukcję korzystania z wyszukiwarki.

Instrukcja wyszukiwarki rozkładu zajęć