PACMEL – Process-aware Analytics Support based on Conceptual Models for Event Logs

Okres realizacji projektu: 29.03.2019-28.03.2021
Całkowita wartość projektu: 458 405 EUR
Wartość projektu w AGH: 147 285 EUR

Realizacja w ramach konsorcjum w składzie: AGH (lider), Universidad de Autonoma Madrid, Free University of Bozen-Bolzano.

Głównym celem projektu PACMEL jest opracowanie modeli koncepcyjnych umożliwiających szersze wykorzystanie danych z sensorów i czujników maszyn i urządzeń do analizy i reinżynierii procesów biznesowych. Podstawą dla takich działań są dzienniki zdarzeń zawierające m.in. fazy procesów (czynności), które umożliwią modelowanie procesów biznesowych na wyższym poziomie ogólności, co jest szczególnie istotne w aspekcie Przemysłu 4.0. W modelowaniu takim obecnie znajdują zastosowanie techniki drążenia procesów (ang. process mining), bardzo dynamicznie rozwijającej się obecnie dyscypliny analityki biznesowej.

W projekcie istotną rolę będą odgrywały mechanizmy semantycznej interpretacji niskopoziomowych danych, ich przekładu na dzienniki zdarzeń, a następnie ich powiązanie z wysokopoziomowym modelem procesu. Wypracowane metody pozwolą na odkrywanie wiedzy z danych przechowywanych w systemach informatycznych przedsiębiorstwa i jej wykorzystanie w celu doskonalenia procesów.

Projekt otrzymał dofinansowanie w międzynarodowym konkursie poświęconym technologiom informacyjnym oraz komunikacyjnym CHIST-ERA Call 2017, w ramach jednego z tematów przewodnich – „Big data and process modelling for smart industry”.

Ze strony AGH projekt realizują dwa zespoły badawcze: z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej pod kierownictwem prof. dr hab. inż. Grzegorza Jacka Nalepy oraz z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii pod kierownictwem dr hab. inż. Edyty Brzychczy, prof. AGH.