MEDAL BIENIAWSKIEGO

Nagroda imienia profesora Zdzisława Bieniawskiego “Medal Bieniawskiego” zostało ustanowione Uchwałą Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii z dnia 26 lutego 2015 roku.
Nagroda zwana Medal Bieniawskiego jest ufundowana przez prof. Zdzisława Bieniawskiego obywatela USA – Doktora Honoris Causa AGH i przyznawana jest corocznie jednemu absolwentowi II stopnia studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii na kierunku górnictwo i geologia lub budownictwo za najlepszą prace magisterską z zakresu geoinżynierii ze szczególnym uwzględnieniem geomechaniki, budownictwa podziemnego lub geotechniki.

Uchwała Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
Regulamin Nagrody imienia profesora Zdzisława Bieniawskiego “Medal Bieniawskiego”
Wniosek o przyznanie Medalu Bieniawskiego za najlepszą pracę dyplomową z zakresu geoinżynierii

Laureaci Nagroda imienia profesora Zdzisława Bieniawskiego “Medal Bieniawskiego”
2019 – mgr inż. Martyna Pałka za pracę na temat „Dobór obudowy tunelu drogowego a jakość fliszowego masywu skalnego na przykładzie wybranych obiektów w Polsce”