KRYSZTAŁOWA BARBÓRKA

Honorowe Wyróżnienia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH “Kryształowa Barbórka” zostało ustanowione Uchwałą Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii z dnia 23 października 2008 roku.
Kryształowa Barbórka jest od dnia wejścia w życie tej uchwały tj. 1 listopada 2008 roku najwyższym Honorowym Wyróżnieniem Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii przyznawanym jako dowód wdzięczności i uznania za wkład pracy na rzecz Wydziału.

LAUREACI

ROK OTRZYMANIA IMIĘ I NAZWISKO LAUREATA
2008 prof. dr hab. inż. Henryk Filcek
prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
prof. dr hab. inż. Stanisław Knothe
dr hab. inż. Jerzy Klich, prof. nadzw.
2009 prof. dr hab. inż. Kazimierz Czopek
mgr inż. Jerzy Malara
prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
prof. dr hab. inż. Jakub Siemek
2010 mgr inż. Stanisław Malik
prof. dr hab. inż. Jerzy Bednarczyk
prof. dr hab. inż. Mieczysław Jawień
prof. dr hab. inż. Kazimierz Sztaba
2011 dr inż. Zenon Duda
prof. dr hab. inż. Józef Dubiński
2012 .prof. dr hab. Karol Musioł
prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański
2013 prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka
pani Inge Haack
2016 mgr inż. Longin Bokwa
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja
2017 dr inż. Krzysztof Pawiński
dr inż. Jerzy Berger
2018 mgr Daniel Ozon
dr inż. Adam Mirek
2019 mgr inż. Tadeusz Wątroba
mgr inż. Artur Wasil
mgr inż. Tomasz Pasek
2020 prof. dr hab inż. Jerzy Lis
dr inż. Artur Dyczko

Regulamin Honorowego Wyróżnienia “Kryształowa Barbórka”
Uchwała Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
Wniosek o nadanie Honorowego Wyróżnienia “Kryształowa Barbórka”

« 1 z 3 »