O wydziale

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii (do 2002 roku – Wydział Górniczy) jest najstarszym i był jedynym wydziałem założonej w 1919 roku i otwartej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Akademii Górniczej. Do lat pięćdziesiątych XX wieku historia wydziału jest historią uczelni.

więcej...

WŁADZE

logo
prof. dr hab. inż. Marek Cała
Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
tel.: 12-617-21-15
cala@agh.edu.pl
fax.: 12-617-50-17
Pawilon A-4, parter, pokój nr 30
Przyjęcia studentów: środa 14:00-15:00
Obszary działania
Dokonywanie wszelkich czynności w sprawach dotyczących funkcjonowania Wydziału w całym zakresie działalności prowadzonej przez Uczelnię.
dr hab. inż. Marek Borowski, prof. uczelni
Prodziekan ds. Współpracy
tel.: 12-617-46-54
borowski@agh.edu.pl
Pawilon A-4, parter, pokój nr 5
Przyjęcia studentów: czwartek 13:00-14:00
Obszary działania
Nadzór nad działalnością międzynarodową Wydziału. Nadzór nad współpracą Wydziału z innymi jednostkami w kraju i za granicą. Nadzór nad działalnością promocyjną Wydziału. Działalność samorządowa studentów i studenckich kół naukowych.
dr hab. inż. Arkadiusz Kustra, prof. uczelni
Prodziekan ds. Nauki i Finansów
tel.: 12-617-46-54
kustra@agh.edu.pl
Pawilon A-4, parter, pokój nr 5
Obszary działania
Nadzór nad procesem dydaktycznym na studiach doktoranckich. Działania w zakresie polityki Wydziału w obszarze badań naukowych. Nadzór nad realizacją budżetu Wydziału. Nadzór nad sprawami finansowymi studentów wszystkich kierunków studiów stacjonarnych (świadczenia materialne i opłaty za świadczone usługi edukacyjne) oraz niestacjonarnych (świadczenia materialne).
dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. uczelni
Prodziekan ds. Kształcenia

tel.: 12-617-46-55
niedzbig@agh.edu.pl
Pawilon A-4, parter, pokój nr 5
Przyjęcia studentów: wtorek 9:30-10:30 Microsotf Teams
Obszary działania
Nadzór nad procesem dydaktycznym na studiach stacjonarnych, organizacją praktyk studenckich i procesem dyplomowania na kierunkach Górnictwo i Geologia oraz Budownictwo. Nadzór nad jakością kształcenia. Nadzór nad procesem dydaktycznym na studiach podyplomowych. Nadzór nad egzaminami uzupełniającymi.

dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. uczelni
Prodziekan ds. Kształcenia

tel.: 12-617-46-55
rpomyk@agh.edu.pl
Pawilon A-4, parter, pokój nr 26
Przyjęcia studentów: poniedziałek 10:00-11:00 Microsotf Teams
Obszary działania
Nadzór nad procesem dydaktycznym na studiach stacjonarnych, organizacją praktyk studenckich i procesem dyplomowania na kierunkach Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Inżynieria Środowiska. Nadzór nad procesem dydaktycznym na studiach niestacjonarnych. Nadzór nad procesem rekrutacji na Wydziale. Nadzór nad sprawami finansowymi studentów studiów niestacjonarnych (opłaty za świadczone usługi edukacyjne).