O wydziale

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami (do 2021 roku Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, a wcześniej do 2002 roku – Wydział Górniczy) jest najstarszym i był jedynym wydziałem założonej w 1919 roku i otwartej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Akademii Górniczej. Do lat pięćdziesiątych XX wieku historia wydziału jest historią uczelni.

więcej...