Nowe wzory kart tytułowych prac inżynierskich i magisterskich

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) zmianie uległo oświadczenie studenta o osobistym i samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej.
W związku z tym zmianie ulegają karty tytułowe pracy inżynierskiej i magisterskiej. Nowe wzory kart dostępne są w zakładce STUDIA->STUDENCI->DO POBRANIA.