Nowe procedury dyplomowania od semestru letniego w roku akademickim 2019/2020

Decyzją Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii nr 1/2020 ustalone zostały nowe Zasady organizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego dla studiów I stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Procedura dyplomowania na studiach I stopnia

Istotniejsze wprowadzone zmiany to:

  • zniesienie obowiązku zaliczenia każdego pytania na egzaminie kierunkowym inżynierskim,
  • możliwość wyboru na egzaminie kierunkowym inżynierskim 3 pytań z 4 (a dokładniej: 1 pytanie z przedmiotu kierunkowego jest zawsze, ale można wybrać dwa spośród 3 innych wylosowanych),
  • zmiana sposobu obliczania wyniku egzaminu kierunkowego inżynierskiego(za odpowiedź na pytanie z przedmiotu kierunkowego 40 pkt, za pozostałe 30 pkt),
    zmiana wagi średniej ze studiów na 0,65, a egzaminu kierunkowego inżynierskiego na 0,15, (waga projekt dyplomowego pozostaje bez zmian 0,20),
  • wynikająca z Regulaminu Studiów zmiana nazwy z pracy inżynierskiej na projekt dyplomowy.

Decyzją Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii nr 2/2020 ustalone zostały nowe Zasady organizacji i przebiegu egzaminu dyplomowego dla studiów II stopnia na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Procedura dyplomowania na studiach II stopnia

Istotniejsze wprowadzone zmiany to:

  • zniesienie osobnego egzaminu kierunkowego magisterskiego – egzamin kierunkowy będzie się odbywał podczas obrony: odpowiedzi na 3 pytania z zestawu,
  • zmiana wagi średniej ze studiów na 0,65, a egzaminu kierunkowego na 0,15, (waga pracy dyplomowej pozostaje bez zmian 0,20).

Nowe procedury dyplomowania będą obowiązywały od semestru letniego w roku akademickim 2019-2020.