Nasz Wydział liderem projektu opracowania Sektorowych Ram Kwalifikacji dla Górnictwa

W dniach 5-6 luty 2020 r. odbyło się seminarium zorganizowane przez Instytutu Badań Edukacyjnych, które zapoczątkowało realizację projektu opracowania Sektorowych Ram Kwalifikacji dla Górnictwa. Liderem tego projektu będzie Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH a konsorcjantem JSW Szkolenie i Górnictwo.

W ramach prac prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych powstało już osiem projektów sektorowych ram kwalifikacji dla: bankowości, sportu, turystyki, telekomunikacji, budownictwa, mody, usług rozwojowych oraz IT.

Kolejnym sektorem, dla którego zostaną przygotowane sektorowe ramy kwalifikacji jest Górnictwo.

W seminarium inicjującym projekt wzięli udział eksperci z AGH, KGHM Polska Miedź, PGNiG, LW Bogdanka, JSW, PGE, JSW „Innowacje”, GIPH, WUG i GIG. W ramach seminarium dyskutowano o tworzeniu standardów zawodowych w Polsce i badaniu kompetencji w poszczególnych sektorach gospodarki. Przedstawiono podstawowe założenia doboru kryteriów i wyodrębnienia wyznaczników sektorowych, jak również raport ewaluacji bieżących potrzeb kompetencyjnych w górnictwie. Wyznaczono cele i dyskutowano sposoby ich realizacji.

W ramach projektu  przeprowadzone będą konsultacje w branży górniczej, w których wykorzystane będą ankiety, wywiady pogłębione i zajęcia warsztatowe. Projekt zakończy się 30 września 2020 roku, a jego efektem będzie utworzenie Sektorowych Ram Kwalifikacji dla Górnictwa.

Rezultaty tego przedsięwzięcia zostaną wykorzystane w pracach nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK) w Polsce. To rozwiązanie mające na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez opisanie, uporządkowanie i zebranie różnych kwalifikacji w jednym rejestrze.