NASZ WYDZIAŁ LIDEREM OGÓLNOUCZELNIANEGO PROGRAMU STYPENDIALNEGO PROM – MIĘDZYNARODOWA WYMIANA STYPENDIALNA DOKTORANTÓW I KADRY AKADEMICKIEJ

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii będzie liderem ogólnouczelnianego programu stypendialnego PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, który jest organizowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. W programie weźmie udział 60 doktorantów i 10 pracowników z ośmiu wydziałów AGH. W ramach programu doktoranci z Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, którzy zgłosili się do programu, będą mieli możliwość wzięcia udziału w krótkich formach kształcenia. Więcej szczegółów o programie na stronie www: https://nawa.gov.pl/instytucje/program-prom.

NAWA finansuje projekty oferujące stypendia na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem doktorantów i kadry akademickiej w krótkich formach kształcenia (trwających 5 dni) o międzynarodowym charakterze. Do krótkich form kształcenia zalicza się: prowadzenie zajęć dydaktycznych, udział w konferencjach, szkołach letnich/zimowych, kursach, warsztatach, stażach i wizytach studyjnych. Stypendia mogą być również przeznaczone na pobyt związany z pozyskiwaniem materiałów do pracy dydaktycznej lub naukowej, nabyciem umiejętności obsługi unikatowej aparatury badawczej lub zwiększeniem umiejętności związanych z przygotowaniem międzynarodowych wniosków grantowych.