Nasi studenci na Intensive Week na Węgrzech w ramach projektu LIMBRA

W dniach 15-20 września 2019 roku grupa studentów z naszego Wydziału brała udział w Intensive Week w ramach projektu LIMBRA: Decreasing the Negative Outcomes of Brain Drain in the Raw Material Secto pt. Multidisciplinary Real Life Problem Solving project (RLPS). Wydarzenie odbywało się na Uniwersytecie w Miszkolcu na Węgrzech.

Cztery studentki – Katarzyna Krzyżak (SKN Zarządzanie), Agata Łukaszewska (KN Skalnik, KN Detonator), Dominika Marcak (SKN Zarządzanie, WRSS) oraz Patrycja Wieczorek (SKN Zarządzanie) wraz z Opiekunem SKN Zarządzanie mgr inż. Katarzyną Styk rozpoczęły prace w projekcie pt. Multidisciplinary Real Life Problem Solving project (RLPS). Pierwszy etap, czyli tzw. Intensive Week, to tydzień prac w multidyscyplinarnych, międzynarodowych grupach roboczych – w projekcie uczestniczą grupy z Uniwersytetów z Czech, Słowacji i Węgier – pracowali nad wykorzystaniem odpadu powstałego w procesie piaskowania w firmie Remy. Prace nad zarysowanymi pomysłami będą trwały do grudnia, kiedy to odbędzie się ostateczna prezentacja projektów w ujęciu całościowym.

Projekt LIMBRA jest projektem dydaktycznym realizowanym na naszym Wydziale, w ramach którego podejmowane będą jeszcze kolejne działania, do udziału w których serdecznie zapraszamy – szczegóły projektu.