Nabór do programu Erasmus+ spotkanie informacyjne

W związku z ogłoszeniem naboru do programu Erasmus+, wyjazdów na studia lub praktyki zagraniczne, w roku akademicki 2021/22, zapraszamy do składania ankiet rekrutacyjnych wraz certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie B2.

Do końca marca br. można składać aplikacje tylko na semestr zimowy roku akademickiego 2021/22. Natomiast dodatkowa rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2021/22 odbędzie się październiku br.

W dniu 12 marca 2021 r. o godz. 12:00 odbędzie się online spotkanie informacyjne dla studentów dotyczące programu Erasmus+ . Z powodu ograniczonej ilości osób, która może wziąć udział w spotkaniu online na platformie MS Teams, prosimy wszystkich zainteresowanych studentów do wcześniejszych zapisów. Link do zapisów: https://forms.gle/Xf35aCuTAkXCJKik9

Link do spotkania zostanie udostępniony w późniejszym terminie wszystkim studentom, którzy podadzą w formularzu zapisów adres email z domeną student.agh.edu.pl.

Ogóle zasady programu Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy z Zagranicą:
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/.

Ankiety rekrutacyjne na studia i praktyki można pobrać ze strony:
http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/dokumenty/

Wykaz umów międzyinstytucjonalnych Programu ERASMUS+ w roku akademickim 2014/2021 w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie znajduje się na stronie: http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/umowy-miedzyinstytucjonalne-erasmus/wykaz-umow-erasmus-2014-2020/

Termin złożenia ankiet upływa 31 marca br.

Ankiety należy, przesyłać mailowo na adres borowski@agh.edu.pl oraz składać w godzinach pracy Dziekanatu w pokoju 4 w pawilonie A-4. Wyniki kwalifikacji będą ogłoszone w dniu 9 kwietnia 2021 roku. W razie pytań lub wątpliwości można się kontaktować z Wydziałowym Koordynatorem Programu Erasmus+ dr. hab. inż. Markiem Borowskim, prof. uczelni (email: marek.borowski@agh.edu.pl, tel.: 693350295)