MOBI US – Ruszyła rekrutacja

Szanowni Studenci studiów II stopnia
W ramach Projektu MOBI US dla Studentów WGiG oraz WGGiOŚ AGH uruchomiona została możliwość realizacji jednego semestru studiów na uczelniach partnerskich na następujących kierunkach:

  • Mining Engineering – Uniwersytet w Zagrzebiu,
  • Applied Geophysics – Uniwersytet w Miszkolcu,
  • Earth Sciences Engineering – Uniwersytet w Miszkolcu.

Do skorzystania z oferty szczególnie zachęcamy studentów Inżynierii Górniczej (WGiG) oraz Geofizyki Stosowanej (WGGiOŚ) i Economic Geology (WGGiOŚ).

Więcej informacji na temat projektu MOBI US znajdą Państwo na stronie: https://eitmobius.eu/pl/strona-glowna/

Wyjazdy mogą być finansowane z programów ERASMUS lub CEEPUS. W tym celu należy się zarejestrować do odpowiedniego programu:
https://wgig.agh.edu.pl/nabor-do-programu-erasmus-spotkanie-informacyjne/
https://www.dwz.agh.edu.pl/prgramy-stypendialne/ceepus-central-european-exchange-program-for-university-studies/

Koordynatorzy projektu MOBI US

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
Dr inż. Justyna Adamczyk – tel.: 12 617 21 31, e-mail: jadamcz@agh.edu.pl
Dr inż. Kornel Frydrych – tel.: 12 617 46 95, e-mail: kornel_f@agh.edu.pl

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Dr inż. Anna Kwietniak – tel.: 12 617 24 16, e-mail: akwt@agh.edu.pl