Międzynarodowy obóz letni RM@Schools-ESEE

Pomimo, że termin sesji i zaliczeń dobiegł końca – nie oznacza to, że zwalniamy! Nasz zespół ciągle pracuje nad nowymi projektami. Jednym z nich jest międzynarodowy obóz letni RM@Schools-ESEE. Spytacie co to takiego? Tegoroczny Summer Camp daje niepowtarzalną okazję do zapoznania się z różnymi elementami łańcucha wartości surowców: od wydobycia, poprzez przetwarzanie i wykorzystanie, aż po wytwarzanie odpadów, ich recykling i ponowne wykorzystanie.

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym ma zasadnicze znaczenie na rzecz zmniejszenia zależności od dostaw surowców i stworzenia zrównoważonego rozwoju. Działania EIT RawMaterials wspierają nowe rozwiązania i promują korzyści płynące z sektora minerałów i materiałów. EIT RawMaterials zapewnia środowisko współpracy dla przełomowych innowacji poprzez łączenie biznesu z uczelniami i badaniami. Inwestuje również w przyszłe pokolenie innowatorów dla sektora surowcowego poprzez różnorodne inicjatywy, począwszy od edukacji uczniów, po podnoszenie kwalifikacji specjalistów z branży.

W tym roku, za niespełna 4 miesiące zostanie zorganizowany 3 dniowy obóz letni, o strukturze przypominającej podróż edukacyjną. Obejmuje on połączenie wykładów wiodących ekspertów, elementów warsztatowych i gier edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z krajów partnerskich projektu RM@Schools.

Gorąco zachęcamy do współpracy koła naukowe naszego wydziału oraz studentów!

 


Projekt jest realizowany przez Konsorcjum składające się z następujących jednostek:

  • AGH University of Science and Technology,
  • Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),
  • Geological Survey of Sweden (SGU),
  • Montanuniversität Leoben (MUL),
  • My Climate,
  • National Technical University of Athens (NTUA),
  • Technical University of Kosice, Vienna University of Technology,
  • Technische Universität Bergakademie Freiberg (TUBAF),
  • University of Miskolc, University of Zagreb – Faculty of Mining,
  • Geology and Petroleum Engineering (UNIZG-RGNF).

Kierownik projektu:
dr hab. inż. Radosław Pomykała, e-mail: rpomyk@agh.edu.pl

Zespół projektu:
mgr inż. Katarzyna Styk, e-mail: styk@agh.edu.pl
dr inż. Michał Patyk,e-mail: mpatyk@agh.edu.pl
dr inż. Mateusz Sikora,e-mail: sikoram@agh.edu.pl
inż. Olga Świniarska, e-mail: olga.swiniarska@gmail.com
inż. Mateusz Czereba, e-mail: czereba@student.agh.edu.pl