LOOP- LĄDOWANIE NA PHOBOSIE, OPRACOWANIE MODELU NUMERYCZNEGO KONTAKTU STOPY LĄDOWNIKA Z POWIERZCHNIĄ PHOBOSA

Okres realizacji projektu: 6.02.2018 – 19.12.2019
Całkowita wartość projektu: 191 929 EUR
Wartość projektu WGiG: 99 425 EUR

Umowa realizowana we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN, finansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).
Rola Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii polega na opracowaniu modelu numerycznego powierzchni Phobosa na podstawie eksperymentalnych badań laboratoryjnych i modelowania numerycznego. Zaplanowana w projekcie seria eksperymentów, które będą wykonywane na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii ma na celu poznanie wpływu mikrograwitacji na własności mechaniczne skał oraz zbadanie reakcji powierzchni Phobosa na stopę lądownika. Eksperymenty zostaną odtworzone numerycznie i skalibrowane na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Rezultatem modelowania numerycznego, przeprowadzonego na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, będzie opracowanie numerycznego modelu „gruntu Phobosa” (regolitu). Model ten zostanie wykorzystany przez ESA w planowanej misji lądowania na Phobosie, której celem będzie pobranie próbek gruntu.