LIMBRA – Decreasing the negative outcomes of brain drain in the raw material sector

Okres realizacji projektu: 1.02.2019-31.01.2022
Całkowita wartość projektu: 861 109 EUR
Wartość projektu w AGH: 161 232 EUR

Realizacja w ramach konsorcjum w składzie: University of Miskolc (lider), AGH-UST, Technical University of Kosice, Tecnalia Ventures, S.L., Sociedad Unipersonal, Fundación Tecnalia Research & Innovation, VŠB – Technical University of Ostrava.

Głównym celem tego projektu jest wzmocnienie przedsiębiorczości w krajach V4 zgodnie z zaleceniami zawartymi w „Green action plan for SMEs” (Komisja Europejska, 2014) w sposób umożliwiający spełnienie wymagań gospodarki o obiegu zamkniętym (“Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy” – Komisja Europejska, 2015 r.).

Zadaniem tego projektu dydaktycznego jest opracowanie wielopoziomowych rozwiązań dla ograniczenia tzw. drenażu mózgów w sektorze surowców mineralnych, m.in. dzięki szkoleniom z zakresu rozwoju MŚP i innym wydarzeniom doskonalącym wiedzę absolwentów-inżynierów z zakresu przedsiębiorczości ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb pokoleń Y i Z oraz zmiany zapotrzebowania na kompetencje.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu EIT Raw Materials KAVA 5 RIS. Kierownikiem zespołu na WGiG jest dr hab. inż. Marta Sukiennik.