GODZINY PRACY DZIEKANATU

STUDIA STACJONARNE

DZIEŃ TYGODNIA DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH DZIEKANAT DS. POMOCY MATERIALNEJ
PONIEDZIAŁEK 9:00-12:00 9:00-12:00
WTOREK 9:00-12:00 9:00-12:00
ŚRODA NIECZYNNE NIECZYNNE
CZWARTEK 12:00-14:00 12:00-14:00
PIĄTEK 9:00-12:00 9:00-12:00

STUDIA NIESTACJONARNE

DZIEŃ TYGODNIA GODZINY OBSŁUGI STUDENTÓW
PONIEDZIAŁEK NIECZYNNE
WTOREK 11:00-14:00
ŚRODA NIECZYNNE
CZWARTEK 11:00-14:00
W TYGODNIE DYDAKTYCZNE W POZOSTAŁE TYGODNIE
PIĄTEK 11:00-14:00 11:00-14:00
SOBOTA NIECZYNNE NIECZYNNE
TERMINY ZAJĘĆ
KLIKNIJ TUTAJDANE WYDZIAŁU

DANE WYDZIAŁU
NIP 675-000-19-23
FAX 12-617-50-17
E-MAIL WGIG@AGH.EDU.PL
ADRES AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII
AL. MICKIEWICZA 30
30-059 KRAKÓW
RACHUNEK BANKOWY
STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I INNE PŁATNOŚCI NA RZECZ WYDZIAŁU: 89 1240 4722 1111 0000 4855 9865
STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH 34 1240 2294 1111 0010 5517 0878KONTAKT TELEFONICZNY I E-MAIL

mgr inż. Anna Dąbek
Dyrektor administracyjny Wydziału
Pawilon A-4, parter, pokój nr 24
tel.: 12-617-37-68
adabek@agh.edu.pl
mgr Małgorzata Orlik
Asystentka Dziekana
Pawilon A-4, parter, pokój nr 30
fax.: 12-617-50-17
tel.: 12-617-21-15
orlik@agh.edu.pl
dr inż. Mariusz Sierpień
Koordynator ds. Planowania i Rozliczania Dydaktyki
Pawilon A-4, parter, pokój nr 29
tel.: 12-617-49-85
wgigplany@agh.edu.pl
lic. Piotr Stach
Wydziałowy administrator sieci komputerowej
Pawilon A4/A3 II p., pokój 101a
tel.: 12-617-39-07
stach@agh.edu.pl
mgr inż. Małgorzata Zaremba
Obsługa studentów oraz procesu dydaktycznego na studiach doktoranckich. Prowadzenie spraw stopni i tytułów naukowych oraz spraw kadrowo-płacowych.

Pawilon A-4, parter, pokój nr 31
tel.: 12-617-47-21
zaremba@agh.edu.pl

inż. Renata Kowal
Rozliczenia finansowe umów zawartych z podmiotami gospodarczymi poniżej kwoty 30 tys. zł. netto. oraz całościowe rozliczanie działalności naukowo-badawczej Wydziału
A-4, parter, pok. nr 8
tel.: 12-617-38-93
rekowal@agh.edu.pl
mgr inż. Joanna Ranosz
Rozliczenia finansowe działalności dydaktycznej oraz kosztów wydziałowych
Pawilon A-4, parter, pokój nr 8
tel.: 12-617-38-93
joanna.tajdus@agh.edu.pl
mgr Magdalena Wojtowicz
Rozliczenia finansowe dotacji podmiotowej na działalność statutową oraz dotacji celowej w zakresie grantów dziekańskich
Pawilon A-4, parter, pokój nr 7
tel.: 12-617-21-33
mwojtow@agh.edu.pl
mgr Monika Woźniczka
Rozliczenia finansowe projektów badawczych, rozwojowych, celowych i strategicznych
Pawilon A-4, parter, pokój nr 7
tel.: 12-617-21-33
monika.wozniczka@agh.edu.pl
Marta Bartnik
Obsługa studentów oraz procesu dydaktycznego na studiach niestacjonarnych
Pawilon A-4, parter, pokój nr 25
tel.: 12-617-20-69
dsnwgig@agh.edu.pl
mgr Dominika Klimczyk
Obsługa studentów oraz procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych na kierunkach: Górnictwo i Geologia, Inżynieria Górnicza oraz Budownictwo
Pawilon A-4, parter, pokój nr 27
tel.: 12-617-20-50
dklimcz@agh.edu.pl
mgr inż. Małgorzata Klimek
Obsługa studentów oraz procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych na kierunkach: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi oraz Inżynieria Środowiska i Inżynieria Kształtowania Środowiska oraz Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Pawilon A-4, parter, pokój nr 28
tel.: 12-617-20-51
mklimek@agh.edu.pl
mgr Danuta Kosecka
Obsługa studentów oraz rozliczanie pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Pawilon A-4, parter, pokój nr 4
tel.: 12-617-31-52
dkosecka@agh.edu.pl
logo logo