GODZINY PRACY DZIEKANATU

STUDIA STACJONARNE

DZIEŃ TYGODNIA DZIEKANAT STUDIÓW STACJONARNYCH DZIEKANAT DS. POMOCY MATERIALNEJ
PONIEDZIAŁEK 9:00-12:00 9:00-12:00
WTOREK 9:00-12:00 9:00-12:00
ŚRODA NIECZYNNE NIECZYNNE
CZWARTEK 12:00-14:00 12:00-14:00
PIĄTEK 9:00-12:00 9:00-12:00

STUDIA NIESTACJONARNE

BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA STUDENTÓW
WTOREK 11:00-14:00
CZWARTEK 11:00-14:00
PIĄTEK 11:00-14:00
KONTAKT TELEFONICZNY
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 10:00-12:00
TERMINY ZAJĘĆ
KLIKNIJ TUTAJ


PRODZIEKANI DS. KSZTAŁCENIA

Prodziekan dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. uczelni wtorek 9:30-10:30 Microsotf Teams
Prodziekan dr hab. inż. Radosław Pomykała, prof. uczelni poniedziałek 10:00-11:00 Microsotf Teams


DANE WYDZIAŁU

DANE WYDZIAŁU
NIP 675-000-19-23
FAX 12-617-50-17
E-MAIL WILGZ@AGH.EDU.PL
ADRES AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I GOSPODARKI ZASOBAMI
AL. MICKIEWICZA 30
30-059 KRAKÓW
RACHUNEK BANKOWY
STUDENCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I INNE PŁATNOŚCI NA RZECZ WYDZIAŁU: 89 1240 4722 1111 0000 4855 9865
STUDENCI STUDIÓW STACJONARNYCH 34 1240 2294 1111 0010 5517 0878KONTAKT TELEFONICZNY I E-MAIL

mgr Magdalena Wojtowicz
Dyrektor administracyjny Wydziału
Pawilon A-4, parter, pokój nr 24
tel.: 12-617-37-68
mwojtow@agh.edu.pl
mgr Małgorzata Orlik
Asystentka Dziekana
Pawilon A-4, parter, pokój nr 30
fax.: 12-617-50-17
tel.: 12-617-21-15
orlik@agh.edu.pl
dr inż. Mariusz Sierpień
Koordynator ds. Planowania i Rozliczania Dydaktyki
Pawilon A-4, parter, pokój nr 29
tel.: 12-617-49-85
wgigplany@agh.edu.pl
lic. Piotr Stach
Wydziałowy administrator sieci komputerowej
Pawilon A4/A3 II p., pokój 101a
tel.: 12-617-39-07
stach@agh.edu.pl
mgr inż. Michał Twardosz
Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji
Pawilon A-4, II piętro, pokój nr 208
tel.: 12-617-20-70
michaltw@agh.edu.pl
mgr inż. Małgorzata Zaremba
Obsługa studentów oraz procesu dydaktycznego na studiach doktoranckich. Prowadzenie spraw stopni i tytułów naukowych oraz spraw kadrowo-płacowych.
Pawilon A-4, parter, pokój nr 31
tel.: 12-617-47-21
zaremba@agh.edu.pl
mgr inż. Renata Kowal
Rozliczenia finansowe dotyczące projektów badawczych i rozwojowych finansowanych w ramach programów krajowych i międzynarodowych oraz zintegrowanie rozliczeń projektów w działalności naukowo-badawczej Wydziału.
A-4, parter, pok. nr 8
tel.: 12-617-38-93
rekowal@agh.edu.pl
mgr inż. Joanna Ranosz
Rozliczenia finansowe dotyczące subwencji w części dydaktycznej, kosztów wydziałowych, prowadzenie projektów o charakterze dydaktycznym oraz zintegrowanie rozliczeń w obszarze działalności dydaktycznej Wydziału.
Pawilon A-4, parter, pokój nr 8
tel.: 12-617-38-93
joanna.tajdus@agh.edu.pl
mgr Katarzyna Brzózka
Rozliczenia finansowe dotyczące projektów badawczych i rozwojowych finansowanych w ramach programów krajowych i międzynarodowych oraz zintegrowanie rozliczeń projektów przemysłowych o charakterze celowym.
Pawilon A-4, parter, pokój nr 7
tel.: 12-617-21-33
kbrzozka@agh.edu.pl
mgr Monika Woźniczka
Rozliczenia finansowe dotyczące subwencji w części naukowej i realizowanych w jej ramach projektów naukowych o charakterze badawczym i rozwojowym, a także zintegrowanie rozliczeń dotyczących subwencji Wydziału.
Pawilon A-4, parter, pokój nr 7
tel.: 12-617-46-08
monika.wozniczka@agh.edu.pl
Marta Bartnik
Obsługa studentów oraz procesu dydaktycznego na studiach niestacjonarnych
Pawilon A-4, parter, pokój nr 25
tel.: 12-617-20-69
dsnwgig@agh.edu.pl
mgr Dominika Klimczyk
Obsługa studentów oraz procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych na kierunkach: Górnictwo i Geologia, Inżynieria Górnicza oraz Budownictwo
Pawilon A-4, parter, pokój nr 27
tel.: 12-617-20-50
dklimcz@agh.edu.pl
mgr inż. Małgorzata Klimek
Obsługa studentów oraz procesu dydaktycznego na studiach stacjonarnych na kierunkach: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi oraz Inżynieria Środowiska i Inżynieria Kształtowania Środowiska oraz Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
Pawilon A-4, parter, pokój nr 28
tel.: 12-617-20-51
mklimek@agh.edu.pl
mgr Danuta Kosecka
Obsługa studentów oraz rozliczanie pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
Pawilon A-4, parter, pokój nr 4
tel.: 12-617-31-52
dkosecka@agh.edu.pl