Konkurs dla studentów INNOWACJE w PRZEMYŚLE

Polska Technika Górnicza S.A., będąca organizatorem Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019 oraz Targów EkoSpalanie & EkoTechnologie KATOWICE 2019, łącznie zwanych Targami KATOWICE 2019 zaprasza do  zgłaszania uczestnictwa w Konkursie dla studentów INNOWACJE w PRZEMYŚLE Katowice 2019.

Celem Konkursu jest promocja i popularyzacja utalentowanych studentów uczelni wyższych – w dziedzinie przemysłu, w tym robotyki i automatyki, górnictwa, geologii, mechaniki, elektryki i elektroniki, IT, konstrukcji maszyn i urządzeń, a także promocja i wkład w rozwój polskiej i światowej gospodarki przemysłowej, zgodnej z ekologicznymi trendami na świecie.

Przedmiotem Konkursu są opracowania rozwiązań innowacyjnych dla przemysłu zaprezentowane w postaci max. 20 slajdów wraz z opisem:

  • innowacyjności rozwiązania,
  • możliwości zastosowania w przemyśle,
  • ewentualnymi efektami ekonomicznymi wdrożenia.

Udział w konkursie jest bezpłatny, a dla jego zwycięzców przewidziane są nagrody pieniężne. Do Konkursu mogą przystąpić zarówno indywidualni studenci, jak i koła naukowe lub zespoły studentów.

Regulamin konkursu oraz Formularz zgłoszeniowy dostępne sa na stronie internetowej Konkursu – https://ptg.info.pl/.

Termin dostarczenie prac konkursowych upływa 31 lipca 2019 r.

Wręczenie nagród przyznanych przez Kapitułę Konkursu nastąpi podczas XVII edycji Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019 oraz Targów EkoSpalanie & EkoTechnologie KATOWICE 2019 w dniu 12 września 2019 r. o godzinie 11:00 w sali audytoryjnej Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.