Konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie badawczym PACMEL-Process-aware Analytics Support based on Conceptual Models for Event Logs

Konkurs NCN UNISONO – PACMEL-Process-aware Analytics Support based on Conceptual Models for Event Logs

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do realizacji zadań w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu CHIST-ERA.

Tytuł projektu: PACMEL-Process-aware Analytics Support based on Conceptual Models for Event Logs

Głównym celem projektu PACMEL jest opracowanie modeli koncepcyjnych umożliwiających szersze wykorzystanie danych z sensorów i czujników maszyn i urządzeń do analizy i reinżynierii procesów biznesowych.

W projekcie istotną rolę będą odgrywały mechanizmy semantycznej interpretacji niskopoziomowych danych, ich przekładu na dzienniki zdarzeń, a następnie ich powiązanie z wysokopoziomowym modelem procesu. Wypracowane metody pozwolą na odkrywanie wiedzy z danych przechowywanych w systemach informatycznych przedsiębiorstwa i jej wykorzystanie w celu doskonalenia procesów.

Więcej informacji i formularze dostępne są TUTAJ (PDF)