Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 1 w sprawie terminu II tury wyborów do OKE

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, wybory bezpośrednie w II turze do Okręgowego Kolegium Elektorów odbędą się w dniu 20 marca 2020 r. (piątek) w godzinach 10.00-14.00 w formie głosowania elektronicznego. Zmiana terminu pozwoli na prawidłową implementację systemu do potrzeb akcji wyborczej na naszym Wydziale.

Przewodniczący OKW nr 1

Dr inż. Artur Bator