Komunikat Dziekana w sprawie organizacji zajęć w semestrze zimowym (aktualizacja 04.09.2020)

Organizacja zajęć na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH w roku akademickim 2020/2021 będzie się znacząco różnić od poprzednich, ponieważ przeważająca część zajęć odbywać się będzie w formie zdalnej.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w Polsce, władze AGH podjęły decyzję o wprowadzeniu hybrydowego modelu kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. W uproszczeniu polegać on będzie na tym, że przeważająca część zajęć dla studentów odbywać się będzie w formie zdalnej, a tylko niektóre prowadzone będą w murach uczelni.

Decyzja o zasadach i formie kształcenia w kolejnych miesiącach może ulec zmianie – w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej. Niewykluczone jednak, że model hybrydowy w przyjętej formie będzie obowiązywać przez cały semestr zimowy 2020/2021. O bieżących formach kształcenia będą Państwo informowani na bieżąco w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Dla wszystkich kierunków kształcenia i roczników zajęcia będą prowadzone w formie zdalnej przez 4 dni w tygodniu (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia projektowe, laboratoria komputerowe).

Stacjonarnie na AGH będą prowadzone tylko wybrane laboratoria w 1 dniu na tydzień.

Poniżej podano dzień tygodnia, w który będą odbywać się zajęcia na uczelni (dla I roku również prowadzone w ten sposób przedmioty).

Zajęcia będą się odbywać w blokach minimum 4 godzinnych, a zatem w przypadku, gdy stacjonarnie będzie prowadzone jedno laboratorium o wymiarze 15 godzin w semestrze oznacza to, że faktycznie wymagane będą maksymalnie 4 wizyty na uczelni.

I rok Budownictwo – Piątek;
zajęcia z przedmiotu:

 • Chemia budowlana.

II rok Budownictwo – Piątek;
III rok Budownictwo – Piątek;
IV rok Budownictwo – wszystkie zajęcia zdalne;
II stopień Budownictwo – Czwartek;

I rok Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi – Wtorek;
zajęcia z przedmiotu:

 • Chemia.

II rok Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi – Czwartek;
III rok Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – Poniedziałek;
IV rok Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – wszystkie zajęcia zdalne
II stopień Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi – wszystkie zajęcia zdalne;

I rok Inżynieria Kształtowania Środowiska – Poniedziałek;
zajęcia z przedmiotów:

 • Podstawy inżynierii i ochrony środowiska,
 • BHP i ergonomia,
 • Chemia,
 • Biologia i ekologia.

II rok Inżynieria Kształtowania Środowiska – Środa;
III rok Inżynieria Środowiska – Czwartek;
IV rok Inżynieria Środowiska – Czwartek;
II stopień Inżynieria Kształtowania Środowiska – Czwartek;

I rok Inżynieria Górnicza – Wtorek;
zajęcia z przedmiotów:

 • Podstawy inżynierii i ochrony środowiska,
 • BHP i ergonomia,
 • Chemia,
 • Geologia, mineralogia i petrografia.

II rok Inżynieria Górnicza – Środa;
III rok Górnictwo i geologia – Środa;
IV rok Górnictwo i geologia – Czwartek;
II stopień Inżynieria Górnicza – Czwartek;

I rok Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych – Piątek;
zajęcia z przedmiotów:

 • Ochrona środowiska,
 • Chemia.

II rok Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych – Środa;
III rok Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych – Piątek;

Wykaz przedmiotów prowadzonych stacjonarnie na uczelni dla starszych lat studiów podamy w kolejnej aktualizacji komunikatu.

Powyższe informacje mogą jeszcze ulec zmianie – proszę śledzić informacje na stronie www i w mediach społecznościowych Wydziału.

 

Prof. dr hab. inż. Marek Cała

Dziekan