Kolegium Wydziału w dniu 23 kwietnia po raz pierwszy online

Kolegium Wydziału w czasach epidemii COVID-19 – historyczna chwila z „realu” do „wirtualu”

Od dawna jesteśmy przyzwyczajeni do oficjalnych spotkań „twarzą w twarz” zwłaszcza ciał kolegialnych. Niestety w czasach pandemii Covid-19 i występujących obostrzeń nie jest to możliwe. Dlatego członkowie Kolegium Wydziałowego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii, po raz pierwszy w historii w dniu 23 kwietnia br., odbyli spotkanie na platformie Microsoft Teams. Wydawało się to dużym wyzwaniem, jednak doświadczenia z funkcjonowania od prawie miesiąca w warunkach zdalnej pracy sprawiły, że zebranie Kolegium Wydziałowego przebiegło w sposób sprawny i zadawalający dla wszystkich.

Dziekan Wydziału prof. Marek Cała po rozpoczęciu kolegium, przywitał członków i wywołał wg listy każdą osobę. W końcu mieliśmy okazję zobaczyć się, co prawda każdy osobno, ale wszyscy razem. To był bardzo miły akcent, co podkreślało wielu uczestników spotkania. Dalej Kolegium przebiegało wg wcześniej ustalonego programu.

Prodziekani ds. Kształcenia Zbigniew Niedbalski oraz Radosław Pomykała omówili stan dydaktyki i związane z tym problemy. Co ciekawe, w warunkach prowadzenia zajęć online studenci chętniej wyrażają opinię o poziomie prowadzonych zajęć, a ich spostrzeżenia są ciekawe i pozwalają doskonalić formy prowadzenia zajęć.

Następnie Prodziekan Arkadiusz Kustra, przedstawił zasady funkcjonowanie działu finansowego oraz organizacji studiów podyplomowych. Zwrócił też uwagę na konkursy w ramach Uczelni Badawczej https://www.agh.edu.pl/uczelnia-badawcza.

Prodziekan Marek Borowski, poinformował o zaangażowaniu Wydziału w promocję w trakcie Wirtualnego Dnia Otwartego AGH 2020 – https://wgig.agh.edu.pl/nasz-wydzial-na-wirtualnym-dniu-otwartym-agh/

Na zakończenie odbyła się prezentacja kandydatur oraz dyskusja na temat nagród Rektora AGH. W trakcie obrad odbyło się również wirtualne głosowanie. Jak widać w pracy zdalnej wymagana jest jeszcze większa podzielność uwagi, z czym sobie uczestnicy Kolegium bardzo dobrze poradzili.

W spotkaniu uczestniczyło 59 pracowników oraz studentów. Tym samym udowodniliśmy, że pomimo izolacji intensywnie pracujemy, a dydaktyka oraz projekty badawcze są realizowane.