CUBR 2 – OPTYMALIZACJA KLASYFIKACJI W HYDROCYKLONACH W PROCESIE WZBOGACANIA POLSKICH RUD MIEDZI – “OPTICLASS”

Okres realizacji projektu: 01.06.2015 – 28.02.2019
Całkowita wartość projektu: 5 058 000,00 zł
Wartość projektu WGiG: 1 170 000,00 zł
Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego w składzie: Instytut Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie instalacji …

Więcej

CUBR 1 – OPRACOWANIE ENERGOOSZCZĘDNEJ TECHNOLOGII ROZDRABNIANIA RUDY MIEDZI DLA O/ZWR POLKOWICE

Okres realizacji projektu: 01.01.2015 – 28.02.2019
Całkowita wartość projektu: 15 817 000,00 zł
Wartość projektu WGiG: 2 146 500,00 zł
Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego w składzie: KGHM Sp. z o.o., Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Projekt obejmuje badania laboratoryjne rozdrabniania i wzbogacania …

Więcej

KOMPETENTNY STUDENT NA RYNKU PRACY

Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Działanie 3.1 Power kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Czas trwania projektu: od 01.01.2017r. do 31.07.2019r.
Całkowita wartość

Więcej