LOOP- LĄDOWANIE NA PHOBOSIE, OPRACOWANIE MODELU NUMERYCZNEGO KONTAKTU STOPY LĄDOWNIKA Z POWIERZCHNIĄ PHOBOSA

Okres realizacji projektu: 6.02.2018 – 19.12.2019
Całkowita wartość projektu: 191 929 EUR
Wartość projektu WGiG: 99 425 EUR

Umowa realizowana we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN, finansowana przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA).
Rola Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii polega na opracowaniu modelu numerycznego powierzchni Phobosa …

Więcej

RID – NOWOCZESNE METODY ROZPOZNANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO W DROGOWNICTWIE

Tytuł: „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”
Okres realizacji projektu: 1.12.2015 – 31.07.2018
Całkowita wartość projektu: 2 999 562,50 PLN
W tym WGiG: 240 000,00 PLN

Projekt realizowany w ramach konsorcjum naukowego w składzie: Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Akademia …

Więcej

TANGO 2 – SYSTEM SAS DO MONITOROWANIA POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA W WYROBISKACH KOPALNIANYCH

Tytuł: „Samowzbudny Akustyczny System SAS do monitorowania poziomu bezpieczeństwa w wyrobiskach kopalnianych”
Okres realizacji projektu: 1.07.2017-31.12.2019
Całkowita wartość projektu: 832 875,00 PLN
W tym WGiG: 214 875,00 PLN

Projekt składa się z dwóch części.

  • Pierwsza część – koncepcyjna obejmuje trzy zadania, których celem jest organizacja
Więcej