X edycja International Day

Zapraszamy wszystkich studentów i pracowników zainteresowanych programami stypendialnymi realizowanymi na naszej Uczelni (np. Erasmus+, Vulcanus, CEEPUS, SMILE) na organizowany 28 lutego 2019 roku w pawilonie A0 przez Dział Współpracy z Zagranicą AGH – International Day. Jest to jego X edycja powiązana z obchodami 20 lecia programu Erasmus w AGH.…

Więcej

Seminarium w KGP: “Sejsmiczność górotworu indukowana eksploatacją …”

Katedra Górnictwa Podziemnego Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH zaprasza w dniu 14 lutego 2019 roku na seminarium naukowe.

Temat seminarium:

“Sejsmiczność górotworu indukowana eksploatacją w rejonach przygranicznych kopalń węgla kamiennego”

Referent:

mgr Grażyna Dzik, Departament Górnictwa WUG

Początek seminarium o godz. 9:30 w sali nr 15 paw. A4 …

Więcej

Dzień otwarty Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE CTT PK, w ramach którego działa Centrum
Euraxess wspierające mobilność naukowców, organizuje spotkanie z przedstawicielami
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), podczas którego omówione zostaną możliwości finansowania naukowej współpracy międzynarodowej.
Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników naukowych na „Dzień otwarty NAWA”, który odbędzie …

Więcej

PUBLICZNA OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ MGRA INŻ. MICHAŁA BETLEJA

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 14.02.2019 roku, o godz. 12:00, w Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, paw. A-4, sala nr 15 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

mgra inż. Michała Betleja

Temat rozprawy:
„Analiza skończonych odkształceń elastomerowych łączników wielowarstwowych”

Promotor: dr hab. inż. Marian Paluch, prof. AGH

Recenzenci:
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski

Więcej