Konkurs na stypendium dla doktoranta w projekcie badawczym PACMEL-Process-aware Analytics Support based on Conceptual Models for Event Logs

Konkurs NCN UNISONO – PACMEL-Process-aware Analytics Support based on Conceptual Models for Event Logs

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do realizacji zadań w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu CHIST-ERA.

Tytuł projektu: PACMEL-Process-aware Analytics Support based on Conceptual Models for

Więcej