59 Konferencja Kół Naukowych Pionu Górniczego – Odezwa do Pracowników i Studentów WGiG

Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii

W dniu 6 grudnia odbywa się 59 Konferencja Kół Naukowych Pionu Górniczego, która jest największą studencką konferencję naukową w Polsce. Obrady w XX sekcjach tematycznych będą się odbywać w godzinach od 9:30 do 16:00.

ZALECAMY I ZACHĘCAMY PRACOWNIKÓW ORAZ STUDENTÓW

Więcej

Zaproszenie do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Zapraszamy do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego przez Politechnika Świętokrzyska w Kielcach. Konkurs Student-Wynalazca jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności …

Więcej