Akademia Projektanta na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii

W dniu 11.04.2019 r., na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii, odbyło się seminarium, którego motywem przewodnim były zagadnienia związane z zastosowaniem urządzeń wentylacyjno-grzewczych w projektowaniu budynków w myśl idei BIM. Seminarium zostało zorganizowane we współpracy z firmą FLOWAIRPROCAD. Skierowane ono było do przedstawicieli biur projektowych oraz studentów.

Przedstawiciele …

Więcej

Stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu

Uprzejmie informujemy, że szczególnie uzdolnieni i wyróżniający się studenci AGH mają możliwość występowania do Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu z wnioskiem o przyznanie stypendium. Stypendia Fundacji przyznawane są na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjne dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskích.
Regulamin …

Więcej

Program Erasmus+ składanie aplikacji na rok akademicki 2019/20

W związku z ogłoszeniem naboru do programu Erasmus+, wyjazdów na studia lub praktyki zagraniczne, w roku akademicki 2019/20, zapraszam do składania ankiet rekrutacyjnych wraz certyfikatem potwierdzającym znajomość języka obcego na poziomie B2.

Ogóle zasady programu Erasmus+ znajdują się na stronie Działu Współpracy z Zagranicą:

http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/.

Ankiety rekrutacyjne na studia …

Więcej