Kandydaci na Dziekana Wydziału wyłonieni na zebraniu Okręgowego Kolegium Elektorów

Szanowni Państwo,

Dnia 28.05.2020 roku na zebraniu wyborczym Okręgowego Kolegium Elektorów Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii wyłoniono następujących kandydatów na Dziekana:

  1. Prof. dr hab. inż. Marek Cała – zgłoszeń 38;
  2. Dr hab. inż. Daniel Saramak – zgłoszeń 4;
  3. Dr hab. inż. Zbigniew Burtan – zgłoszeń 2;
  4. Dr hab. inż. Arkadiusz Kustra – zgłoszeń 2.

Zgodnie z §12 ust. 3. Ordynacji spośród wyżej wymienionych osób, Rektor-Elekt wskaże tę, która obejmie funkcję dziekana od dnia 1 września 2020 roku.

 

Przewodniczący OKW 1

 

Dr inż. Artur Bator