Kandydaci do Senatu AGH oraz Kolegium Wydziału

Szanowni Państwo

Przedstawiam listy zgłoszonych kandydatów.

Lista zgłoszonych kandydatów do Senatu z poszczególnych grup pracowniczych:

  1. Lista kandydatów do Senatu grupa profesorów i profesorów uczelni
  2. Lista kandydatów do Senatu grupa pozostałych nauczycieli akademickich

Skład i liczby wybieralnych członków Senatu w dniu 15.06.2020 roku na Zebraniu wyborczym OKE Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii:

  1. Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni – 2 osoby,
  2. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich – 1 osoba.

 

Lista kandydatów do Kolegium Wydziałowego z poszczególnych grup pracowniczych:

  1. Lista kandydatów do Kolegium Wydziału grupa profesorów i profesorów uczelni
  2. Lista kandydatów do Kolegium Wydziału grupa pozostałych nauczycieli akademickich
  3. Lista kandydatów do Kolegium Wydziału grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Skład i liczby wybieralnych członków Kolegium Wydziału w dniu 15.06.2020 roku na Zebraniu wyborczym OKE Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii:

  1. Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni – 9 osób,
  2. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich – 4 osoby,
  3. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi – 1 osoba.

 

Przewodniczący OKW 1

Dr inż. Artur Bator