Intelli-NET – spotkanie dla doktorantów i młodych naukowców

Intelli-Net to inicjatywa wspierająca rozwój sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, jako skutecznych narządzi, które naukowiec powinien znać i wiedzieć jak wykorzystywać.

Aby stworzyć możliwości wymiany i upowszechniania wiedzy z zastosowania i rozwoju tej dziedziny, młodzi pracownicy naukowi, doktoranci i studenci zainteresowani dalszą karierą naukową, zainteresowani tematem, proszeni są o wypełnienie ankiety (https://forms.gle/UrwffQeyiwh7E8EZ8), która posłuży do powiadomienia o spotkaniach dla wymienionych grup na AGH.

Jest to kolejny etap konsolidacji międzywydziałowej inicjatywy Intelli-NET na AGH. Założeniem jest, aby poza platformą edukacyjną, w ramach różnych kierunków studiów, powstała również platforma umożliwiająca bezpośredni kontakt pomiędzy studentami oraz młodymi pracownikami AGH, która mogłaby doprowadzić do budowy sieci wymiany wiedzy w ramach całej Uczelni.