Informacje organizacyjne dla Studentów I roku

Identyfikacja Studenta w systemach AGHNr albumu – każdy z nowo przyjętych Studentów otrzymał po zapisie informację o numerze albumu, jest on podstawowym nr identyfikacyjnym.

Konto w systemie USOS – system USOS (Uczelniany System Obsługi Studiów) jest podstawową platformą komunikacji w zakresie realizacji studiów. Tam znajdują się informacje o realizowanych przedmiotach, osiągniętych ocenach i przebiegu studiów. Należy niezwłocznie ustawić hasło i uzyskać dostęp do USOS, pod adresem: https://web.usos.agh.edu.pl/.

Konto e-mail w domenie AGH – Konto pocztowe AGH jest niezbędne do komunikacji w sprawach studiów i uczelni; tylko z tego konta będzie można wysyłać wszelkiego rodzaju podania i deklaracje. Konto to jest potrzebne również do uzyskania dostępu do platform zdalnego nauczania. Aby założyć konto e-mail w domenie AGH na stronie https://panel.agh.edu.pl/newuser/newuser.php, potrzebny jest numer legitymacji studenckiej – czyli numer albumu, numer PESEL, posiadanie prywatnego konta e-mail. Na konto w USOSie oraz na adres mailowy w domenie AGH przesyłane mogą być informacje organizacyjne jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego. Dlatego tak ważne jest jak najszybsze dokonanie logowania.

logo

Organizacja studiówW semestrze zimowym 2020/2021 większość zajęć odbywać się będzie w systemie zdalnym z wykorzystaniem platform edukacyjnych MS Teams oraz UPeL. Rozkład zajęć będzie tak ułożony, aby zajęcia, które będą realizowane na Uczelni (głównie część laboratoriów oraz WF) odbywały się w jeden, wyznaczony dla każdego kierunku i roku, dzień tygodnia.

Ogólny komunikat w zakresie organizacji zajęć na WGiG w semestrze zimowym 2020/2021 znajduje się pod adresem. https://wgig.agh.edu.pl/komunikat-dziekana-w-sprawie-organizacji-zajec-na-w-semestrze-zimowym-dla-studentow-wydzialu-gornictwa-i-geoinzynierii/.

Szczegółowy komunikat: https://wgig.agh.edu.pl/plany-zajec-2020-21/

logo

Platformy edukacyjneEdukacja zdalna realizowane będzie z wykorzystaniem dwóch platform MS Teams oraz UPeL.

MS Teams – jest częścią pakietu MS Office 365, wymaga założenia konta w tej domenie, dane na temat instalacji znajdują się na stronie: https://pomoc-it.agh.edu.pl/

UPeL (Uczelniana Platforma e-Learningowa) również wymaga założenia konta oraz instalacji. Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie: https://upel.agh.edu.pl/kokpit/faq.html#aktywacja.

Wymienione platformy tj. MS Teams oraz UPeL są podstawowymi narzędziami w AGH do prowadzenia nauczania zdalnego. Dlatego należy zapoznać się ze strukturą tych platform przed rozpoczęciem roku akademickiego. Jednocześnie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w głośnik oraz kamerę celem realizacji procesu kształcenia.

logo

Domy studenckieInformacje dla kandydatów przyjętych na 1 rok studiów I stopnia w zakresie miejsc w domach studenckich znajdują się na stronie:
https://akademik.agh.edu.pl/external/2020-05-11/Informacje-kandydaci-CRM-2020.pdf

Na stronie https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/ publikowane są najważniejsze informacje dotyczące przyznawania miejsc.

logo

Legitymacje studenckie


Informacja o wydawaniu legitymacji studenckich wysyłana będzie w ostatnim tygodniu września, po ich uzyskaniu. Szczegółowy harmonogram odbioru został wysyłany indywidualnie na pocztę e-mail. Dostępny również na stronie: https://wgig.agh.edu.pl/harmonogram-wydawania-legitymacji-elektronicznych-els-dla-studentow-i-roku-studiow-stacjonarnych-wgig/

logo