Relacja z inauguracji roku akademickiego 2020/2021 na naszym Wydziale

1 października 2020 roku o godz. 10.00 (czwartek) już po raz 102 odbyła się immatrykulacja studentów pierwszego roku Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

Z tej okazji Dziekan WGiG prof. dr hab. inż. Marek Cała ogłosił godziny dziekańskie w dniu 1 października 2020 r. dla wszystkich studentów w godzinach 9.15 -11.00 oraz dla studentów I roku w godzinach 9.15 – 12.45.

W tym roku z uwagi na wymagania związane z wystąpieniem stanu epidemii, immatrykulacja przebiegała w nieco innej formie niż zazwyczaj. Nie mogliśmy gościć wszystkich studentów I roku w Auli AGH, aby wręczyć im certyfikaty przyjęcia na studia i uścisnąć dłoń życząc powodzenia.
Jednak, aby tradycji stało się zadość, w uroczystej immatrykulacji w Auli AGH w pawilonie A0, udział wzięli przedstawiciele Studentów I roku oraz przedstawiciele władz Uczelni oraz Wydziału. Immatrykulacja zawierała też wszystkie elementy, jakie miały miejsce dotychczas tj.:

 • odśpiewanie pieśni Gaude Mater Polonia;
 • przemówienie Rektora AGH i Dziekana Wydziału;
 • ślubowanie studentów;
 • wręczenie przedstawicielom studentów I roku certyfikatów;
 • odśpiewanie pieśni Gaudeamus Igitur;
 • wykład inauguracyjny;
 • wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studentów.

W trakcie immatrykulacji zostały odczytane imiona i nazwiska WSZYSTKICH studentów I roku, którzy zapisali się na kierunki prowadzone przez Wydział Górnictwa i Geoinżynierii tj.:

 • Budownictwo,
 • Inżynieria Górnicza,
 • Inżynieria Kształtowania Środowiska,
 • Inżynieria Zarządzania Procesami Przemysłowymi
 • Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych.

Zapraszamy całą społeczność Wydziału: pracowników oraz studentów do oglądnięcia relacji z uroczystości tutaj:

Fotorelacja z uroczystości

« 1 z 3 »