III miejsce reprezentantek Koła Naukowego Budownictwa i Geomechaniki na Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych

W dniach 11-12.04.2019 r. w Kortowie odbyło się 48. Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych – koła naukowe szkołą twórczego działania organizowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. W tej interdyscyplinarnej konferencji wzięło udział niemal 350 uczestników z 32 ośrodków akademickich, którzy obradowali w 12 sekcjach tematycznych obejmujących takie dziedziny nauki jak: nauki biologiczne, ekonomiczne, humanistyczne, medyczne, polityczno-prawne, rolnicze, leśne i ochrony środowiska, społeczne i pedagogiki, techniczne, teologiczne, weterynaryjne, zootechniczne oraz nauk o żywności.

Reprezentantki naszego Wydziału mgr inż. Milena Kucharska oraz inż. Izabela WronaKoła Naukowego Budownictwa i Geomechaniki w sekcji nauk technicznych, w której uczestniczyło 44 osoby zaprezentowały referat dotyczący numerycznej analizy zbocza z wykorzystaniem skaningu laserowego oraz jego wariantowego zabezpieczenia przed postępowaniem osuwiska i za ten referat pt. „Stability FDM analysis of the landslide with a complex geometry based on laser scanning” zdobyły III miejsce.


Streszczenia wystąpień dostępne na stronie Seminarium (str. 57):

Streszczenia wystąpień

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.