III EDYCJA „OLEANPIADY”, CZYLI JAK PRZEPROWADZIĆ INTERDYSCYPLINARNE ZAWODY HYBRYDOWO

W dniu 6 października 2020 r. odbyła się III edycja „Oleanpiady”, czyli interdyscyplinarnych zawodów o tematyce Lean Management dla szkół średnich, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie”. Projekt jest częścią projektu realizowanego w ramach Grantu Rektora AGH. Do udziału w konkursie zgłosiło się początkowo 10 drużyn, które przedstawiły zadanie kwalifikujące przesłane e-mailem. Finałowy etap został przeprowadzony w formie hybrydowej i wzięło w nim udział 25 licealistów z różnych regionów Polski.
Aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo podczas przeprowadzania konkursu, każda drużyna pod opieką Oleandera – studenta SKN „Zarządzanie”, pozostała w swojej szkole i łączyła się z prowadzącymi oraz resztą uczestników za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Uczestnicy zostali przywitani przez prowadzącą wydarzenie mgr inż. Katarzynę Styk – opiekuna SKN „Zarządzanie”. Głos zabrał również Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego – dr hab. inż. Paweł Bogacz oraz Specjalista ds. ciągłego doskonalenia mgr inż. Aleksandra Edelmüller reprezentująca firmę Architektura Czasu.

Zawody podzielone zostały na 3 części.
W pierwszej, każda z drużyn rozwiązała krótki Test zawierający 30 pytań z zakresu Lean Management. Pytania dotyczyły zagadnień, które były zawarte w przygotowanym przez studentów kompendium, na podstawie którego uczestnicy przygotowywali się do konkursu.
Drugą część „Oleanpiady” stanowiły Symulacje produkcyjne. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce, poprzez zaprojektowanie i utworzenie linii produkcyjnej, umożliwiającej wyprodukowanie określonej ilości produktu zamówionej przez klienta. Z każdą kolejną symulacją wdrażali kolejne narzędzia Lean Manufacturing, aby jak najlepiej zoptymalizować swoją linię produkcyjną. Zgodność i poprawność dostawy od każdego zespołu z zamówieniem zweryfikowana została przez Oleandera, który reprezentował interesy klienta. Ponadto Oleander obserwował samą organizację produkcji zespołu, oceniał ich pomysły oraz pomagał je wdrażać w prawidłowy sposób.
Końcowym etapem konkursu był Audyt zewnętrzny podczas, którego komisja audytowa w składzie: dr hab. inż. Paweł Bogacz, mgr inż. Aleksandra Edelmüller oraz mgr inż. Katarzyna Styk ocenił sposób organizacji linii produkcyjnej na stanowiskach poszczególnych zespołów. Podczas rozmowy audytowej online każda z grup prezentowała własną koncepcję udoskonalenia stanowiska pracy oraz usprawnienie procesu symulacji.

Na podstawie uzyskanych wyników, będących kompilacją wyników finansowych uzyskanych w symulacji produkcyjnej, punktów uzyskanych w teście wiedzy oraz wyników audytu, Komisja Konkursowa ogłosiła wynik konkursu:

  • I miejsce zajął zespół „5S_obieski” z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie,
  • II miejsce zajął zespół „Timex” z VIII Prywatnego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie,
  • III miejsce zajął zespół „Leanuxiarze” z III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach,
  • IV miejsce zajął zespół „Oleanclusive” z III Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Katowicach,
  • V miejsce zajął zespół „KrossTeam” z Zespołu Szkół Naftowo Gazowniczych w Krośnie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu! Tego dnia wszyscy byli zwycięzcami, ponieważ mieli odwagę zmierzyć się z metodologią Lean Management w teorii i w praktyce!

Ogromne gratulacje składamy także organizatorom – członkom Studenckiego Koła Naukowego “Zarządzanie” na czele z Projekt Liderem Patrycją Wieczorek – oraz Oleanderom prowadzącym symulacje w szkołach – Sylwii Rusnak, Beacie Rozum, Annie Konefał, Patrycji Wieczorek i Oldze Świniarskiej.

Już teraz zapraszamy do udziału w 4. edycji zawodów Oleanpiada, która odbędą się w 2021 roku.