III edycja Konkursu dla Młodych Inżynierów w ramach programu Builder For The Future

Zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji Konkursu dla Młodych Inżynierów (KDMI) organizowanego w ramach programu Builder For The Future.

Builder For The Future jest społecznym programem edukacyjnym zainicjowanym w 2013 roku i realizowanym przez miesięcznik „Builder” wspólnie z partnerami społecznymi. Celem Programu jest wspieranie młodych architektów oraz inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji.

Program realizowany jest we współpracy z najważniejszymi organizacjami branżowymi, studenckimi oraz uczelniami publicznymi oraz prywatnymi. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie podjęła współpracę z organizatorami programu Builder For The Future.

Nasz Wydział, mimo tego iż nie jest formalnie wydziałem reprezentującym wyłącznie dyscyplinę inżynierii lądowej, otrzymał wyróżnienie i 5 lokatę w rankingu TOP10 FOR THE FUTURE wydziałów budownictwa.

Konkurs dla Młodych Inżynierów to jeden z najpoważniejszych konkursów dedykowanych studentom oraz młodym absolwentom budownictwa. Konkurs wspiera studentów wydziałów budownictwa oraz młodych inżynierów w ich twórczym, zawodowym rozwoju. Wyłania autorów najlepszych prac, cechujących się pomysłowością, otwartością, wysoką jakością projektu, dbałością o detale oraz poprawnością zastosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych.

W I edycji konkursu dla Młodych Inżynierów trzyosobowy zespół z AGH otrzymał II nagrodę za pracę dotyczącą optymalizacji projektu stropu żelbetowego w świetle kryteriów budownictwa zrównoważonego.

W II edycji konkursu dwuosobowy zespół w składzie Bartosz Gładysz i Grzegorz Kaczmarczyk otrzymał II nagrodę za pracę pt. “Studium wykonalności budynku o obrotowych piętrach wraz z analizą układów mechanicznych instalacji” prowadzoną pod kierunkiem dra inż. Henryka Ciureja.

Liczymy na kolejny sukces w III edycji.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie uczestnicy wgrywają swoje prace konkursowe na specjalnie przygotowaną platformę. Autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu konkursu osobiście prezentują swoje projekty. Konkurs ma charakter otwarty i ogólnopolski. Mogą brać w nim udział osoby pełnoletnie będące studentami I oraz II stopnia studiów o kierunku architektura lub architektura i urbanistyka oraz budownictwo uczelni państwowych oraz prywatnych, a także absolwenci tych kierunków niezależnie od miejsca zatrudnienia, pod warunkiem, że nie ukończyli 35. roku życia. Kapitułę konkursu tworzą wybitni polscy architekci i inżynierowie o uznanym dorobku twórczym.

ZADANIE: WYZWANIE MŁODEGO INŻYNIERA

Projekt koncepcyjny stanowiący dla autora (autorów) wyzwanie i będący autorską propozycją rozwiązania zdefiniowanego wyzwania inżynierskiego.

Więcej: http://builder4future.pl/2018/07/27/farko-partnerem-projektu-made-in-malopolska/

ZADANIE WSPÓLNE ARCHITEKTONICZNO–INŻYNIERSKIE:
PROJEKT, KTÓRY ŁĄCZY. ŁĄCZY NAS KOLEJ

Projekt koncepcyjny przystanku kolejowego z budynkiem dworca wraz z infrastrukturą towarzyszącą w przyjętej przez siebie lokalizacji w małej miejscowości. Zakres projektu powinien obejmować część architektoniczno-budowlaną, konstrukcyjną i instalacyjną. Obiekt powinien spełniać wymogi dostępności dla wszystkich użytkowników.

Więcej: http://builder4future.pl/2019/08/26/zadanie-konkursowe-dla-mlodych-architektow-i-inzynierow-zadanie-wspolne/

Do wygrania nagrody pieniężne (sprawdź: http://builder4future.pl/wp-content/uploads/2019/07/NAGRODY-G%C5%81%C3%93WNEai-1.pdf) oraz promocja najlepszych projektów na łamach miesięcznika „Builder”.

Termin nadsyłania prac upływa 9 lutego 2020.