II tura wyborów na członków Okręgowego Kolegium Elektorów

Szanowni Państwo

W dniu 20 marca 2020 r. od godz 10.00 do godz 14.00 będziecie Państwo mogli oddać głos w drugiej turze wyborów na członków Okręgowego Kolegium Elektorów. Głosowanie odbędzie się w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu www.glosuj24.pl.

Wybory odbędą się w dwóch grupach wyborców:

1. Profesorowie i profesorowie uczelni (3 wolne mandaty),

2. Pozostali nauczyciele akademiccy (1 wolny mandat).

Bardzo ważne!! Ze względu na specyfikę oprogramowania nastąpi zmiana zasady głosowania. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie/kliknięcie na kandydata, na którego jest oddawany głos.

Wszyscy uprawnieni do głosowania otrzymali dwa maile zatytułowane: Powiadomienie o głosowaniu w systemie Glosuj24.pl z adresu: Akademia Górniczo-Hutnicza via Glosuj24.pl <aplikacja@glosuj24.pl> zawierające link do strony internetowej z głosowaniem. Link będzie aktywny 20.03.2020 r. w godzinach wyborów (od 10.00 do 14.00).

Maile są wysyłane z dwu serwerów, żeby mieć pewność, że wszyscy uprawnieni do głosowania je otrzymają. Nie jest to błąd systemu i pomimo otrzymania dwu wiadomości nie będzie możliwości oddania dwu głosów. System zapisze tylko jeden głos.

Przewodniczący OKW nr 1
dr inż. Artur Bator