II miejsce SKN „Zarządzanie” w Konkursie na Najlepsze Koła Naukowe AGH 2018

Z radością pragniemy poinformować, że działające na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie” zajęło po raz czwarty II miejsce w organizowanym przez Fundację dla AGH konkursie na Najlepsze Koła Naukowe AGH.
Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród Konkursu na Najlepsze Koło Naukowe AGH 2018 roku odbyło się 14 stycznia 2019 roku w Teatrze Słowackiego w trakcie Koncertu Noworocznego organizowanego pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki przez Fundację dla AGH oraz Stowarzyszenie Wychowanków AGH.
Nagrody w Konkursie, mające charakter pieniężny i przyznawane w postaci grantów na wskazane przez koło działania statutowe, otrzymują trzy koła naukowe, które zdobędą najwyższą ilość punktów za działalność w pięciu obszarach:

  • obszar działalności naukowej (45%),
  • obszar działalności dydaktycznej (15%)
  • obszar działalności reprezentacyjnej (15%),
  • obszar działalności organizacyjnej (15%),
  • inne obszary działalności (10%)

I miejsce zajęło Studenckie Koło Naukowe Fizyków BOZON, a III miejsce Studenckie Koło Naukowe Akustyki Architektonicznej. Z racji na niewielkie różnice punktowe zostało również przyznane wyróżnienie dla Koła Naukowego Metaloznawców.
Zwycięzcom gratulujemy, a pozostałe Koła działające na naszym Wydziale zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu i rozpoczęcia działań, które zaowocują sukcesem w Konkursie na Najlepsze Koła Naukowe AGH 2019 roku.
Najlepsze studenckie koła naukowe AGH