II edycja „OLEANPIADY”- interdyscyplinarnych zawodów o tematyce Lean Management dla szkół średnich

W dniu 16 kwietnia 2019 r. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii odbyła się II edycja „Oleanpiady”, czyli interdyscyplinarnych zawodów o tematyce Lean Management dla szkół średnich, zorganizowanej przez Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie”. Na zawody przybyło 28 licealistów z różnych regionów Polski.

Uczestników  „Oleanpiady” powitał Kierownik Katedry Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle – prof. dr hab. inż. Ryszard Snopkowski. Głos zabrał również Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Górniczego – dr hab. inż. Paweł Bogacz, a samo wydarzenie prowadzone było przez dwójkę studentów kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Dominikę Marcak oraz Krzysztofa Grzesika.

Zawody podzielone zostały na 3 etapy. W ramach pierwszego etapu, uczestnicy wzięli udział w interaktywnym quizie. Zawierał on 57 pytań z  zakresu Lean Management. Pytania dotyczyły zagadnień, które były zawarte w przygotowanych przez studentów materiałach dydaktycznych, na podstawie których uczestnicy przygotowywali się do konkursu.

Drugą część „Oleanpiady” stanowiły Symulacje Produkcyjne. Uczestnicy zawodów musieli wykazać się umiejętnością zastosowania zdobytej wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez zaprojektowanie i utworzenie linii produkcyjnej umożliwiającej wyprodukowanie określonej ilości produktu, zamówionej przez Klienta. Zgodność i poprawność dostawy od każdego zespołu z zamówieniem zweryfikowana została przez Klientów pośredników, natomiast samą organizację produkcji zespołów obserwowali tzw. Oleanderzy.

Końcowy etap konkursowy to Audyt podczas, którego audytorzy w osobach dra hab. inż. Pawła Bogacza oraz dr inż. Anny Wiktor-Sułkowskiej opiekuna SKN „Zarządzanie”, ocenili sposób organizacji linii produkcyjnej na stanowiskach poszczególnych zespołów. Każda z grup prezentowała własną koncepcję udoskonalenie stanowiska pracy oraz usprawnienie procesu symulacji.

Na podstawie wyników uzyskanych w quizie, symulacji produkcyjnej oraz w formularzach audytów I miejsce zajął zespół „Grupa JCE” z Jezuickiego Centrum Edukacji w Nowym Sączu, II miejsce zespół „Lean Boys Group” z III Liceum Ogólnokształcąceego im. A. Mickiewicza w KatowicachIII miejsce zespół „Businesswoman” z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, a na miejscu IV znalazł się zespół Fast & Furious z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu! Tego dnia wszyscy byli zwycięzcami, ponieważ mieli odwagę zmierzyć się z metodologią Lean Management w teorii i w praktyce!

Podziękowania kierujemy  do sponsorów: firmy Lean Action Plan, firmy TQM Soft, Stowarzyszenia SPIN, Fundacji dla AGH – oraz partnerów – Wydawnictwa MT Biznes, firmy State Street, firmy Lean Action Plan oraz Klubo-kawiarni  Microscup.

Oleanpiada, czyli interdyscyplinarne zawody o tematyce Lean Management dla szkół średnich to projekt organizowany w ramach Grantu Rektora AGH 2019.