Harmonogram wydawania legitymacji elektronicznych (ELS) studentom I roku studiów stacjonarnych WGiG

Szanowni Państwo, studenci I roku studiów stacjonarnych WGiG

Uprzejmie informujemy, że w związku z panującą sytuacją epidemiczną, wydawanie legitymacji elektronicznych (ELS) dla studentów I roku studiów stacjonarnych WGiG odbywać się będzie wg następującego harmonogramu:

Kierunek – Budownictwo
nazwiska rozpoczynające się na litery z przedziału od A – K
29.09 br. (wtorek) w godz. 11.00 – 12.00

Kierunek – Budownictwo
nazwiska rozpoczynające się na litery z przedziału od L – Ż
29.09 br. (wtorek) w godz. 12.00 – 13.00

Kierunek – Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
nazwiska rozpoczynające się na litery z przedziału od A – K
30.09 br. (środa) w godz. 10.00 – 10.45

 

Kierunek – Inżynieria i Zarządzanie Procesami Przemysłowymi
nazwiska rozpoczynające się na litery z przedziału od L – Ż
30.09 br. (środa) w godz. 11.00 – 11.45

 

Kierunek – Inżynieria Kształtowania Środowiska
30.09 br. (środa) w godz. 12.00 – 12.30

 

Kierunek – Inżynieria Górnicza i Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych
30.09 br. (środa) w godz. 12.45 – 13.15

Legitymacje będą wydawane w bocznych drzwiach do pawilonu A-4, od strony wewnętrznej ulicy AGH, przy pochylni – patrz mapka.

Prosimy o ścisłe dostosowanie się do godzin odbioru dla swojego kierunku.

Uwaga: Przy odbiorze legitymacji ELS będzie można oddać zaświadczenia o wykonanych badaniach lekarskich.

 

UPRZEJMIE PROSIMY O ŚCISŁE PRZESTRZEGANIE ZALECEŃ SANITARNYCH: ZAŁOŻENIE MASECZEK ZAKRYWAJĄCYCH NOS I USTA, ZACHOWANIE DYSTANSU MIĘDZY OSOBAMI OCZEKUJĄCYMI W KOLEJCE (~1,5 m), POSIADANIE WŁASNEGO DŁUGOPISU DLA POTWIERDZENIA ODBIORU LEGITYMACJI!!!

Zespół Dziekanatu WGiG