GRANTY REKTORA 2021 DLA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH NASZEGO WYDZIAŁU

W dniu 28 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Grant Rektora AGH 2021. W pracy komisji wzięli udział:

 • Prorektor ds. Studenckich AGH – prof. dr hab. inż. Rafał Dańko – Przewodnicząca Komisji,
 • Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych (Pion Górniczy) – dr hab. inż. Paweł Bogacz, prof. AGH,
 • Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych (Pion Hutniczy) – dr inż. Joanna Augustyn-Nadzieja
 • Przedstawiciele URSS AGH – Jakub Śliwiński, Damian Płóciennik,
 • Przedstawiciel IDUB – dr inż. Szczepan Moskwa,
 • Dyrektor Centrum Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Klimczyk
 • Protokolant – mgr Karolina Sochacka.

W trakcie pracy komisji dokonano oceny i analizy 94 wniosków. Koła Naukowe biorące udział w Konkursie aplikowały o łączną kwotę w wysokości 1 705 108,61 zł.. Komisja zarekomendowała do dofinansowania 82 wniosków i rozdzieliła środki na łączną kwotę 923 030,00 zł kierując się następującymi kryteriami oceny:

 1. granty strategiczne:
  • projekty, które w kryterium nr 8 uzyskały sumarycznie punktację 3,00-2,75,
  • koło może mieć tylko jeden projekt strategiczny,
  • współczynnik dofinansowania 0,69,
  • na granty strategiczne zostanie przeznaczone do 50% kwoty dofinansowania,
 2. granty podstawowe:
  • granty z grupy A – współczynnik dofinansowania 0,61 dla liczby punktów 100 i wyżej,
  • granty z grupy B – współczynnik dofinansowania 0,59 dla liczby punktów 75-99,
  • granty z grupy C – współczynnik dofinansowania 0,57 dla liczby punktów 45-74,

Koła naukowe działające na naszym Wydziale otrzymały otrzymały Granty Rektora AGH 2021 na realizację następujących projektów:

Studenckie Koło Naukowe „FILAR”

 • Adaptacja drona do przyszłych badań temperatury powierzchniowej zwałowiska węgla i składowisk powęglowych

Studenckie Koło Naukowe „KLIWENT”

 • Badania mikroklimatu w pomieszczeniach jednostek edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem systemów wentylacyjnych
 • Kliwent e-Event

Studenckie Koło Naukowe „Skalnik”

 • Górniczo-ekonomiczna gra edukacyjna
 • Digitalizacja procesów technologicznych w kopali odkrywkowej z zastosowaniem kamery 360 stopni – etap I

Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie”

 • Innowacyjne podejście do budowania kompetencji przyszłych pokoleń w zakresie projektowania, optymalizacji i robotyzacji procesów przemysłowych – IV edycja “oLEANpiady”, II edycja LEANathonu, badanie jakościowe oraz konstrukcja stanowiska laboratoryjnego
 • Wielopoziomowe podejście edukacyjne do tematu zrównoważonego rozwoju – VI edycja, Konferencji Odpowiedzialnego Biznesu, warsztaty “Lokalna edukacja – Gospodarka o Obiegu, Zamkniętym”, badanie jakościowe przedsiębiorstw w aspekcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Gratulujemy wszystkim kołom, które zdobyły Granty Rektora AGH 2021.