Granty Rektora 2020 dla studenckich kół naukowych naszego Wydziału

W dniu 4 grudnia 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej Grant Rektora 2020. W pracy komisji wzięli udział:

 • Prorektor ds. Studenckich AGH- dr hab. Anna Siwik prof. AGH – Przewodnicząca Komisji,
 • Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych (Pion Górniczy) – dr hab. inż. Paweł Bogacz prof. AGH,
 • Pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych (Pion Hutniczy) – dr inż. Leszek Kurcz,
 • Przedstawiciele URSS AGH – Łukasz Truszkiewicz i Kamil Wiktor,
 • Kierownik Działu Spraw Studenckich – mgr inż. Anna Klimczyk
 • Protokolant – mgr Karolina Sochacka.

W trakcie pracy komisji dokonano oceny i analizy 125 wniosków. Koła Naukowe biorące udział w Konkursie aplikowały o łączną kwotę w wysokości 1 553 050,38 zł.. Komisja zarekomendowała do dofinansowania 112 wniosków i rozdzieliła środki na łączną kwotę 921 233,54 zł kierując się następującymi kryteriami oceny:

 1. Granty strategiczne: – współczynnik dofinansowania 0,68,
 2. Granty podstawowe:
  1. granty kategorii A, B:
   • współczynnik dofinansowania 0,61 dla liczby punktów 75 i wyżej,
   • współczynnik dofinansowania 0,56 dla liczby punktów 60-74,
  2. granty kategorii C: – współczynnik dofinansowania 0,50

Koła naukowe działające na naszym Wydziale otrzymały otrzymały Granty Rektora AGH 2020 na realizację następujących projektów:

Studenckie Koło Naukowe Mechaniki Konstrukcji „Aksjator”

 • Konstrukcja dwumodułowej sceny obrotowej o ruchu współbieżnym i przeciwbieżnym oraz wykonanie modelu w technologii druku 3D.

Studenckie Koło Naukowe Budownictwa i Geomechaniki

 • Beton ekologiczny jako nowoczesny materiał na polskim rynku budowlanym
 • V Jubileuszowa Konferencja “Budownictwo AGH – dzielmy się doświadczeniem”

Studenckie Koło Naukowe Techniki Strzelniczej i Materiałów Wybuchowych „Detonator”

 • Przenośna komora testowa atmosfery potencjalnie wybuchowej

Studenckie Koło Naukowe „EKOSPIRIT”

 • Budowa i badania kompaktowego systemu do przekształcania energii wiatru na energię elektryczną do zastosowań indywidualnych – AGH-WIND
 • Badania jakości powietrza w obiektaeh edukacyjnych z uwzględnieniem pomiarów mikroklimatu i stężeń zanieczyszczeń

Studenckie Koło Naukowe „FILAR”

 • Budowa modelu systemu komorowo-filarowego z wykorzystaniem zdalnie sterowanych maszyn górniczych

Studenckie Koło Naukowe BHP „Inspektor”

 • Kultura bezpieczeństwa pracy – projekt zero wypadków

Studenckie Koło Naukowe „KLIWENT”

 • Stanowisko do badań bilansu cieplnego wodnej nagrzewnicy powietrza

Studenckie Koło Naukowe „Skalnik”

 • Wykonanie badań terenowych i laboratoryinych oraz rozwój kompleksowego u rządzenia kontrolnego do otworów strzałowych

Studenckie Koło Naukowe „Sparator”

 • Stanowisko badawczo-rozwojowe procesów biohydrometalurgicznych

Studenckie Koło Naukowe „Zarządzanie”

 • Organizacja trzeciej edycji interdyscyplinarnych zawodów o tematyce Lean Management pn. ,,oLEANpiada” wraz z konstrukcją stanowisk do ćwiczeń umiejętności Lean Management
 • AGH Leanline 2.0 – Rozbudowa zautomatyzowanej linii produkcyjnej służącej do nauki organizacji i optymalizacji produkcji z wykorzystaniem metodyki Lean Management

Gratulujemy wszystkim kołom, które zdobyły Granty Rektora AGH 2020.