Godziny rektorskie w dniach 4-6 grudnia 2019 r.

W związku z uroczystościami Barbórkowymi w naszej Uczelni Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny na wniosek Dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof. dra hab. inż. Marka Cały zawiesza zajęcia dydaktyczne:

  • w dniu 4 grudnia 2019 roku od godziny 15:00 dla grup studenckich, które wraz z pracownikiem prowadzącym zajęcia wezmą udział w uroczystym pochodzie lisów;
  • w dniu 5 grudnia 2019 roku dla osób czynnie uczestniczących w Sesji Kół Naukowych (wygłaszający referaty i organizatorzy Sesji); Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach będzie poświadczenie obecności na Sesji wydawane w każdej Sekcji;
  • zawieszenie wszystkich zajęć na Wydziale G6rnictwa i Geoinżynierii w dniu 6 grudnia 2019 roku (cały dzień).

Pismo w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych.