GODZINY DZIEKAŃSKIE W ZWIĄZKU Z OBCHODAMI DNIA GÓRNIKA

Niniejszym informujemy, że Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH prof. dr hab. inż. Marek Cała ustanowił godziny dziekańskie:

  • w czwartek 3.12.2020 r. z okazji 61. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH dla uczestników sesji naukowych (wygłaszających i słuchaczy).
  • w piątek 4.12.2020 r. z okazji obchodów Dnia Górnika dla wszystkich studentów Wydziału.