Godziny dziekańskie dla studentów I roku w związku z uroczystą immatrykulacją

W związku z uroczystą immatrykulacją Pan Dziekan prof. dr hab. inż. Marek Cała zarządza dla studentów I roku studiów stacjonarnych godziny dziekańskie od 8:00 do 12:30. Od godziny 12.30 wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć.

Po uroczystej immatrykulacji zapraszamy po odbiór legitymacji w budynku A4, (odpowiednio kierunkami) w pokoju 27 i 28.