EIT Raw Materials University Day University of Miskolc 20 October 2020

Uniwersytet w Miszkolcu zaprasza do udziału w EIT Raw Materials University Day. Wydział Górnictwa i Geoinzynierii AGH w ramach projektu MOBI US jest partnerem tego wydarzenia.

Wydarzenie to odbędzie się 20 października 2020 r. Z uwagi na obecną sytuację spowodowaną COVID-19 oraz związanymi z nią restrykcjami dotyczącymi podróżowania i organizacji spotkań, będzie ono miało charakter spotkania on-line.

Większa część spotkania prowadzona będzie w języku angielskim (trzy z czterech paneli dyskusyjnych odbędą się w języku angielskim z udziałem znanych ekspertów z całej Europy).

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu wszystkich zainteresowanych pracowników i studentów Wydziału.

Więcej informacji na temat wydarzenia: RMUD_UM_preliminary_programme.pdf

Udział jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. Link do rejestracji w wydarzeniu: https://www.lyyti.fi/reg/RMUD_Miskolc