Dodatkowa rekrutacja na praktyki Erasmus+

Informujemy, że Uczelnia dysponuje wolnymi środkami na sfinansowanie stypendiów na praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019. Zarazem informujemy, że niniejsza rekrutacja, skierowana szczególnie do studentów, którzy chcieliby wyjechać na praktyki w okresie letniej przerwy wakacyjnej 2019, jest prowadzona oddzielnie od rekrutacji do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Rekrutacja na studia i praktyki w roku 2019/2020 zostanie ogłoszona na początku marca i będzie prowadzona w marcu i kwietniu b.r.
Studenci ubiegający się o wyjazd na praktykę Erasmus+ składają następujące dokumenty:

  • Ankieta informacyjna kandydata na praktyki (dla celów rekrutacji)
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego
  • Proponowany projekt praktyki, dodatkowym atutem będzie korespondencja z firma/instytucją wyrażającą gotowość przyjęcia kandydata na praktyk.

Dokumenty aplikacyjne należy składać do Koordynatora Wydziałowego Programu Erasmus.